Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie

Vraag gesteld door G.L. Ketel op 2 juli 2019

Valt een een zadel onder de garantie?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of fietszadels uitgesloten zijn van garantie.

BOVAG-garantie
Op grond van art 7 BOVAG garantiebepalingen (fietsen) zijn onder meer zadels uitgesloten van garantie.

Non-conformiteit art 7:17 BW
Wanneer u als consument de fiets heeft aangeschaft kunt u bij een gebrek aan het zadel nog wel een beroep doen op non-conformiteit. Bij normaal gebruik mag u verwachten dat een zadel een levensduur heeft val vele jaren.

Terug naar verkoper
Wanneer sprake is van non-conformiteit dan dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. Op grond van art 7:21 lid 2 BW dient de verkoper dit kosteloos te herstellen of vervangen. Bij vervanging mag de verkoper geen gebruiksvergoeding in rekening brengen.

Geschillencommissie
Geschillen met een BOVAG aangesloten fietsenhandelaar kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.