Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Disculperende stilstand aantonen met getuige

Vraag gesteld door op 4 juli 2019

n april 2019 ben ik aangereden in een parkeergarage nadat ik met mijn auto achteruit was gereden uit een parkeervak en stil stond in de rij voor de uitgang van de garage (reeds 10 - 15 seconden). Hier is een getuige van die dit bevestigt. Vervolgens rijdt de tegenpartij achteruit uit een parkeervak tegen mijn auto aan. De tegenpartij gaf ter plekke toe dat hij mij niet had gezien. Op het schadeformulier staat dat ik stil stond, en de tegenpartij achteruit tegen mij aanreed. De getuige bevestigt dat ik voor die duur reeds stil stond en stond te wachten in de rij voor de uitgang. Dan nóg wil de verzekering van de tegenpartij slechts 50% uitkeren. Wat kan ik doen? Hoeveel bewijs moet ik nu nog aanleveren? Hoe 'afgerond' moet mijn bijzondere verrichting zijn om aanspraak te kunnen maken op 100% schadevergoeding?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft schade in een parkeergarage opgelopen. Terwijl u - voor langere duur - stilstond in de rij om de parkeergarage te verlaten, is de tegenpartij achteruit tegen uw auto gereden. Hoewel deze lezing door beide partijen verklaard is op het schadeformulier, en u bovendien over een onafhankelijke getuige beschikt, meent de verzekeraar van de wederpartij dat er sprake is van schulddeling. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Schade
Uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat de andere partij aansprakelijk is voor de toegebrachte schade.

Parkeerschade
Wanneer er een aanrijding plaats heeft in een parkeergarage of parkeerterrein, dan is er doorgaans sprake van schulddeling. Nu u echter - middels een getuige - kunt aantonen, dat u al voor geruime uit geparkeerd was (stond al 10-15 seconde in de rij voor de uitgang), en bovendien de tegenpartij deze lezing op het schadeformulier onderkend heeft, kan ik niet anders dan concluderen dat de verzekeraar van de tegenpartij ten onrechte stelt dat er sprake is van schulddeling.

Ik adviseer u naar de verzekeraar van de tegenpartij te berichten dat u zich niet kunt vinden in een schulddeling, gelet op de disculperende stilstand (getuigenverklaring) en het feit dat hun verzekerde zulks eveneens heeft onderkent op het schadeformulier.

Rechtsbijstand
Mocht u over verhaalsrechtsbijstand beschikken, schakel deze dan in, indien de verzekeraar van de tegenpartij bij haar standpunt blijft.

Civiele procedure
Mocht u niet over rechtsbijstand beschikken, dan kunt u overwegen om de verzekeraar van de tegenpartij in rechte te betrekken. Wanneer de schade < € 25.000,- dan kunt u procederen in persoon; dan is procesvertegenwoordiging (advocaat) niet vereist.

Meer informatie over schade claimen vindt u op onze website.