Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanpassing private lease contract

Vraag gesteld door R. Vosbeek op 6 juli 2019

Ik heb in febr een lease contract getekend voor een Fiat 500 C. De auto zou medio juni worden geleverd!
Ik krijg eind mei te horen dat de auto tijdelijk niet besteld kan worden. Nu deze wel weer besteld kan worden, krijg ik ineens een compleet nieuw contract! Een heel ander pakket met negatieve voorwaarden t.o.v. het  vorige contract! Hogere maandlasten en een veranderde samenstelling van de auto! Dit wil ik niet, dus ga ik dit contract niet tekenen! Ik heb wel in Augustus een auto vakantie gepland. Ik zit dus nu zonder auto! Mag een dealer dit eerder getekende contract zomaar drastisch wijzigen?
Is het reëel om een schadevergoeding te vragen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Begin dit jaar bent u een private-lease overeenkomst aangegaan. De Fiat 500 zou in juni 2019 geleverd worden. Eind mei ontving u van de leasemaatschappij het bericht dat de auto tijdelijk niet leverbaar was. Nu komt de leasemaatschappij met een geheel nieuw lease contract met minder gunstigere voorwaarden. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Nakoming vorderen
Nu u met de leasemaatschappij eerder dit jaar een private-lease overeenkomst bent aangegaan, dienen de partijen de verplichtingen die hieruit vloeien na te komen. Als contractpartij kun je niet eenzijdig het contract aanpassen. Ofwel; de leasemaatschappij is gehouden de Fiat 500 alsnog te leveren tegen de condities zoals overeengekomen of anders pleegt de leasemaatschappij contractbreuk en is de leasemaatschappij schadeplichtig.

Ik adviseer u de leasemaatschappij schriftelijk (aangetekende brief) in gebreke te stellen waarbij u hen sommeert om binnen een redelijke termijn (bijv. 14 dagen) alsnog aan hun verplichtingen te voldoen bij gebreke waarvan u de lease overeenkomst zal ontbinden en de geleden en de te lijden schade op de leasemaatschappij zal verhalen.