Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheidssticker 90km/h

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 20 mei 2019

Mag ik een snelheidssticker 90km/h plakken op de rechter achterzijde van mijn bestelbus dit om achterop komend verkeer duidelijk te maken dat mijn snelheid ca rond de 90km/h is.De verhoogde bestelbus waar ik mee rij is geen vrachtwagen, uit het bouwjaar 2007 doch kan ik normaal optrekken als moet en versnellen tot zekere 130km/h, maar die snelheid vind ik absoluut niet gezond, mede niet wenselijk.

Ik stel deze vraag omdat op de Duitse snelweg er redelijk asociaal gereden wordt en ik graag niet meega met die belachelijke rijstijlen en snelheden.Ik wens het achterop komend verkeer van tevoren duidelijk te maken dat mijn snelheid rond de 90km/h is.Mag ik van de wetgever zo'n max. 90km/h-sticker plakken/ of een 90km/h temposticker en mag ik een rode reflecterende balk plakken  achterop om mezelf beter zichtbaarder te maken. Samenvattend: Is het aanbrengen van stickers op een gesloten bestelbus, om de verkeersveiligheid te vergroten en het achterop komend verkeer te informeren toegestaan?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het toegestaan is een 90 km/u sticker achterop uw bestelbus te plakken, evenals retroreflecterende strepen.

Nederland
Ja, een (niet reflecterende) sticker met 90 achterop is niet verboden. Al is het echter maar de vraag of de groep waarvoor het bedoeld is, dit (op tijd) zal waarnemen.
 
Reflecterende contour- of lijnmarkering achterop is eveneens toegestaan.
Uitgaande dat het bedrijfsauto betreft (N1) staan de eisen rond extra toegestane verlichting en reflectie in artikel 5.3.57. (de verplichte staan in 5.3.51)
Daar zijn wel eisen aan verbonden die te vinden zijn in artikel 153 van de Bijlage VIII (beide hieronder)
 
BIJLAGE VIII:–

Artikel 153
1. Opvallende markeringen zijn niet verplicht voor voertuigen in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, die de daar genoemde signalen mogen voeren.
2. In plaats van lijnmarkering mag aan de achterzijde van het voertuig volledige contourmarkering zijn aangebracht.
3. In plaats van lijnmarkering mag aan de zijkant van het voertuig gedeeltelijke of volledige contourmarkering zijn aangebracht.
4. In het geval van gedeeltelijke contourmarkering wordt iedere bovenhoek beschreven door twee lijnen loodrecht op elkaar en ieder ten minste 0,25 m lang. Indien het niet mogelijk is de lijnen loodrecht op elkaar aan te brengen, moet zoveel mogelijk de contour van het voertuig worden gevolgd. 
5. Het materiaal van opvallende markeringen voldoet aan VN/ECE-reglement 104, klasse C. 
6. Lijnmarkeringen en de onderste elementen van contourmarkeringen mogen niet hoger zijn gemonteerd dan 2,50 m.
7. Opvallende markeringen worden als doorlopend beschouwd als de onderbrekingen niet groter zijn dan 1,00 m.
8. Binnen een volledige contourmarkering aan de zijkant van het voertuig mogen retroreflecterende cijfers, letters of afbeeldingen zijn aangebracht waarvan het materiaal voldoet aan VN/ECE-reglement 104, klasse D of E, met dien verstande dat deze geen nadelige invloed hebben op de effectiviteit van de contourmarkering en de verplichte lichten en retroreflecterende voorzieningen. In ieder geval mogen de retroreflecterende cijfers, letters of afbeeldingen niet meer dan 1/3 deel van de totale oppervlakte binnen de omtrek van de volledige contourmarkering uitmaken.
9. Aan de eis, bedoeld in het vijfde en achtste lid, wordt niet getoetst tijdens de algemene periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.

Duitsland
Indien een voertuig in Nederland aan de voertuigeisen voldoet, dan geldt dit eveneens voor andere landen zoals Duitsland.