Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeerzones: boetes

Vraag gesteld door H. Koster op 17 juni 2019

Onlangs heb ik een fikse parkeerboete gekregen nadat ik onopgemerkt een parkeerzones was binnengereden. Ik heb al een expertvraag ingestuurd met een voorstel tot verbetering van de signalering van een parkeerzone dmv gekleurde strepen op het wegdek (cf. blauwe zones).

Maar nu juridisch: parkeerzones zijn ingesteld om schaarse parkeerruimte goed te benutten dmv betaling. Het opleggen van een exorbitant bedrag als parkeerboete (zo wordt de naheffingsvordering op de website van de gemeente genoemd !) zonder voorafgaande waarschuwing is heel vreemd.

De term boete en de hoogte van de boete stammen uit een andere tijd. Het voelt aan als een misdrijf terwijl verkeer moet gaan over veiligheid. Bekeuringen en boete horen bij te hard rijden, bellen en appen achter het stuur, snelheidsovertredingen, onder invloed rijden enz. enz. waarbij de veiligheid in het geding is. Maar daarvan is geen sprake bij correct parkeren (echter zonder verplichte betaling). Er wordt immers niemand in gevaar gebracht. Kortom we moeten naar een ander systeem zonder repressie !
Wat is uw idee omtrent deze zaak ? Kunnen we als ANWB de autoriteiten een beter systeem aanbieden? Is daar wel eens over nagedacht?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een boete gekregen voor het parkeren in een parkeerzone. U had het bord niet opgemerkt. U bent het niet eens met het feit dat u een boete ontvangt voor het parkeren in een parkeerzone. Boetes zouden moeten worden ingezet voor de verkeersveiligheid en niet in verband met het parkeerbeleid.

Gemeentes bepalen het parkeerbeleid en kunnen parkeerzones instellen. De wet biedt vervolgens de mogelijkheid om te handhaven en boetes op te leggen. Wel moeten de parkeerzones en of andere regels met betrekking tot het parkeren duidelijk worden aangegeven. Is dat het geval, dan leidt het verkeerd parkeren tot een boete. Het niet betalen van parkeerbelasting is veelal inderdaad niet een handeling die anderen in gevaar brengt. Het is een boete die wordt gegeven omdat de parkeergelden (-belasting) niet is voldaan.

Boetes kunnen worden ingezet om verschillende regels te handhaven. Dit zijn naast veiligheidsregels ook bijvoorbeeld regels die te maken hebben met de openbare orde en de openbare ruimte. 

De ANWB heeft hier geen standpunt over. De overheid is in dit geval het aanspreekpunt.

Mocht u van mening zijn dat de parkeerzone niet duidelijk is aangegeven, dan kunt u bezwaar maken tegen de opgelegde boete.