Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Betekenis onderbord - m.u.v. aanwonenden

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 16 mei 2019

Ik ben op zoek naar de juridische betekenis van het onderbord m.u.v. aanwonenden dat onder het Voetgangers bord hangt.

Toelichting.
Aansluitend op onze achtertuin loopt een voetpad dat ook als zodanig met borden is aangegeven, aangevuld met het eerder gemelde onderbord. Wij hebben het idee dat het begrip 'm.u.v. aanwonenden'ten behoeve van de beide woningen steeds verder opgerekt wordt en het pad niet zozeer meer alleen door aanwonenden, maar ook door een boemenkwekerij die iets verderop langs het voetpad gelegen stuk grond heeft gehuurd van de eigenaar van een van deze aanliggende woningen en sinds kort heeft aangekocht. Dagelijks rijden grote auto's (SUV) met brede aanhangers met daarop weer andere hoge voertuigen/apparaten t.b.v. de bomenkwekerij over dit voetpad. Regelmatig komt het ook voor dat er zware tractoren met brede machines over het voetpad rijden. Een aantal jaren geleden stond er direct voorbij de laatste woning aan dit pad een dikke betonnen paal in het midden, welke op onverklaarbare wijze plotsklaps verplaatst bleek naar de ingang van het perceel waarop later de boomkweker, eerst gehuurd en recent dus eigenaar van dit perceel is.
Mijn vraag is eigenlijk kan en mag dit zomaar

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over een bepaalde verkeerssituatie alwaar een verkeersbord G7 (voetpad) staat met een onderbord dat een uitzondering biedt voor aanwonenden.

Het bord betekent “voetpad” en is verboden voor al het andere verkeer. Met het onderbord wordt daarop een uitzondering gemaakt voor aanwonenden. Mensen die dus langs het voetpad wonen mogen wel met een auto, fiets of iets anders dit pad gebruiken.

Of dat wenselijk is kunnen wij niet beoordelen, omdat wij de situatie ter plaatse niet kennen.  Wanneer het gebruik van het voetpad door aanwonenden voor bovenmatige overlast zorgdraagt en het gebruik tevens tot gevaarzetting leidt, dan adviseer ik u beklag hierover te doen bij de wegbeheerder.