Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zeugenfragebogen / boete afstand / rijontzegging

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 april 2019

We hebben een zeugenfragegebogen ontvangen. Ik heb gelezen dat als je verloofd bent je kan afzien van het invullen van de verklaring. Ik kan niet overzien wat de consequenties zijn als je afziet van het invullen van de verklaring.

Daarnaast wordt de boete opgelegd i.v.m. het houden van te weinig afstand. Snelheid 125 km met een afstand van 13 m. De boete zelf is nog niet genoemd. Vermoedelijk is dit ontstaan doordat een andere auto net voor is was ingevoegd.

Vervolgvragen: hoe zit het met het registreren van de rijontzegging. Hoe verloopt deze procedure? Is er een mogelijkheid om dit af te kopen? En wat zijn dan de kosten?
 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een zeugenfragebogen uit Dutsland ontvangen vanwege een geconstateerde verkeersovertreding. U heeft hier een aantal vragen over.

Zeugenfragebogen
Met de Zeugenfragenbogen verzoeken de autoriteiten de kentekenhouder/eigenaar de identiteit van de werkelijke bestuurder op te geven, zodat die de bekeuring krijgt opgelegd.

Zeugnisverweigerungsrecht
U kunt een beroep op zijn zwijgrecht c.q. verschoningsrecht doen:

  • Wanneer de aangeschreven persoon het risico zou lopen zichzelf te belasten,- Wanneer door zijn verklaring naaste familieleden zouden worden belast.
  • - Dit zwijgrecht/verschoningsrecht betreft naast zichzelf, echtgeno(o)t(e) en verloofden (samenwonenden), ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, eigen broers en zussen en die van de echtgeno(o)t(e). De reden waarom een beroep wordt gedaan op het zwijgrecht/verschoningsrecht moet op het formulier worden aangegeven.
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het zwijgrecht/verschoningsrecht kunnen de autoriteiten een eigen onderzoek naar de verantwoordelijke bestuurder verrichten. Slagen zij er niet in deze bestuurder te vinden, dan wordt het onderzoek gestaakt. Het is niet zo dat, bij wijze van vervanging, de kentekenhouder alsnog de boete krijgt.

Terugsturen of niet?
De Zeugenfragenbogen moet worden ingevuld en teruggestuurd, ook als gebruik wordt gemaakt van het zwijgrecht. Gebeurt dit niet, dan wordt in de regel verder onderzoek gedaan. Er kan een bevel worden uitgevaardigd om zich als getuige voor een onderhoud bij de politie te melden. Uiteindelijk zou bij het niet opvolgen van dit bevel een getuigenverklaring kunnen worden afgedwongen.

Na de Zeugenfragenbogen
Wanneer in het formulier de bestuurder is benoemd, dan krijgt de bestuurder een Anhörungsbogen toegestuurd. Voor de kentekenhouder/eigenaar/getuige heeft de Zeugenfragenbogen geen verder gevolg.

Het opgeven van valse persoonsgegevens, zowel in de Anhörungsbogen als Zeugenfragenbogen, is strafbaar.

Mocht uit de administratie van de BV niet blijken, wie de bestuurder is geweest, dan kunt u aan de hand van de beschikbare foto achterhalen, wie er verantwoordelijk is geweest voor de overtreding.

Kortom; wanneer u zich niet kan beroepen op het verschoningsrecht, raad ik u aan medewerking te verlenen, teneinde verdere problemen te voorkomen.

Rijontzegging Duitsland

  • U kunt per aangetekende post uw rijbewijs opsturen. U ontvangt deze dan doorgaans binnen circa 1-2 weken retour..
  • Andere mogelijkheid is om langs te gaan bij een Bußgeldstelle, aldaar kunt u het rijverbod in laten gaan. Rijverbod zal de eerst volgende dag van kracht zijn. Uiteraard geldt het rijverbod louter voor Duitsland.
  • In sommige deelstaten in Duitsland legt men aan buitenlands ingezetenen geen rijontzegging op, maar verdubbelt men de boete.

Meer informatie over boetes uit Duitsland vindt u op onze website.