Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Florence via NIB

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 9 mei 2019

Onlangs ontving ik een schrijven van het NIB inzake invordering van een verkeersboete.

Ik heb al veel gelezen op dit forum hierover en zou graag voor de zekerheid willen checken dat ik de juiste stappen doorloop.

Situatieschets
- Verkeersboete voor "inrijden in een verkeersluwe zone in Florence" d.d. 20160817 (110,56 euro)
- Politie Firenze heeft de boete verstuurd 20170713
- NIB stuurt een invordering van 355,55 euro

Nu denk ik te lezen uit het forum dat ik volgende zou moeten doen:
1. Het NIB hoeft niet betaald te worden, ik kan direct de 110,56 euro overmaken naar de Italiaanse authoriteiten conform de oorspronkelijke bekeuring
2. NIB op de hoogte stellen dat ik dat ga doen.

Is mijn aanpak correct?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft via het NIB een vordering ontvangen ter zake een verkeersboete uit Florence (Italië. U heeft hier een aantal vragen over.

Bij de beantwoording van de vraag ga ik ervan uit, dat u niet eerder een bericht heeft ontvangen van de Italiaanse autoriteiten, dan via het NIB.

Betalen boete Italië
Bij nader inzien ligt het niet langer voor de hand de oorspronkelijke boete over te maken naar de Italianse autoriteiten, daar de bezwaar en beroepstermijnen reeds verstreken zijn.

Betalen via het NIB
U zou het NIB kunnen berichten, dat u bereid bent alleen de oorspronkelijke boete te voldoen, daar u nimmer de oorspronkelijke boete of een herinnering heeft ontvangen.

NIB informeren
Wanneer u niet of niet bereid bent de totale vordering van het NIB te voldoen, doet u er verstandig aan het NIB hierover te informeren. Dit om vele brieven (met vele loze aanzeggingen) te voorkomen. Wanneer voor het NIB duidelijk is, dat u niet of niet geheel bereid bent de vordering te voldoen, zal het NIB het dossier uiteindelijk retourneren aan hun Italiaanse opdrachtgever. Het NIB heeft immers gen mogelijkheid de zaak ter beoordeling voor te leggen aan de Nederlandse rechter.