Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fietser/bromfietser "te gast" in voetgangersgebied

Vraag gesteld door J.M. Gerritsen op 16 april 2019

Bij mij voor het huis is een voetgangerszone; aangeduid met het bord G7 maar aangevuld met het onderbord OB54; uitgezonderd fietsers en bromfietsers.

Lees ik de verkeerswet t.a.v onderborden; artikel 67:
Onder verkeersborden aangebrachte onderboden kunnen inhouden:

a. een nadere uitleg van het verkeersbord;
b. ingeval op een onderbord uitsluitend symbolen voorkomen: het verkeersbord geldt slechts voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag;
c. ingeval op een onderbord het woord "uitgezonderd" in combinatie met symbolen voorkomt: het verkeersbord geldt niet voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag.

Dan lees ik dat op de voetgangerszone ook fietsers en bromfietsers zijn toegestaan.

Omdat fietsers en bromfietsers bestuurders zijn en de voetgangers niet, is mijn conclusie dat op de voetgangerszone met onderbord 54 fietser/bromfietsers voorrang hebben.

Echter, de gemeente geeft aan dat de fietsers/bromfietsers geen voorrang hebben want deze zijn in de voetgangerszone te gast. Het lijkt er op dat de gemeente hiermee een aanvullende betekenis geeft aan OB 54, die niet in de verkeerswet is opgenomen of de situatie verward met die van een (woon) erf.
Hierbij heb ik dan ook 2 vragen:

Welke voorrangregel geld bij de combinatie G7+OB54 tussen voetgangers en fietsers/bromfietsers en uit welke bepaling kan dit worden geconcludeerd.

Het begrip “is te gast” en wat dit feitelijk betekend, kom ik in geen enkele wetgeving/besluit ten aanzien van verkeer tegen, maar wordt in de praktijk steeds vaker toegepast; is hiervoor een wettelijke basis.
 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een vraag over een voetgangerszone (aangegeven met bord G7) met als onderbord ‘uitgezonderd voor fietser en bromfietsers’. U wilt weten welke voorrangsregel dan geldt en wat het begrip ‘te gast’ in het verkeer betekent.

Bord G7 geeft een voetgangerszone aan. Het onderbord geeft vervolgens een uitzondering aan voor  voor fietsers en bromfieters. Deze mogen dus wel rijden in het voetgangersgebied.
Er is voor deze situatie niet een specifieke voorrangsregel in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV). Hoewel de term ‘gast’ in de wet niet nader wordt toegelicht, wordt met deze term bedoeld dat de (brom)fietsers rekening moeten houden met de voetganger. Deze situatie is vergelijkbaar met een ‘Fietsstraat’, waarbij de auto ‘te gast’ is. Er is een informatiebord ontworpen (L51b), waarop staat ‘Fietstraat, auto te gast’. Dit is geen officieel RVV-verkeersbord.

Dank voor uw signaal. Wij zullen er bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor pleiten deze onduidelijkheid weg te nemen.