Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete incl rijontzegging Duitsland

Vraag gesteld door F. Krewinkel op 2 mei 2019

Ik heb vandaag een brief gekregen dat ik ben geflitst in Duitsland. Dit was blijkbaar een 30 km zone waar ik geflitst ben met 78 km, dus 48 km te hard. Het bordje 30 viel me te laat op ivm laagstaande zon en omdat ik op dat moment een auto moest inhalen die geparkeerd stond langs de weg. Helaas daarbij te snel gereden en zag ineens een flits.

Nu heb ik een brief gekregen in het Nederlands met als dikgedrukte kop Informatiebrief. Daar wordt verder uitgelegd wat de geldboete is en verderop staat dat ik ook tevens een rijontzegging heb van 1 maand. Bij het totaal bedrag staat: Indien u de overtreding toegeeft, kunt u het vermoedelijke totaalbedrag van X al vooraf overmaken op de genoemde rekening. Ik heb dit bedrag direct betaald maar er staat nergens dat het daarmee is afgehandeld. Ook staat er verder niets bij.
Daarnaast staat er dus ook bij dat ik een rijverbod heb van 1 maand, maar er staat niet bij wanneer dit ingaat. Ik heb ook verder totaal geen andere brief erbij gekregen.

Onderaan de brieft staan dan vervolgens nog, dat ik gelegenheid wordt gegeven om te reageren, maar niet verplicht ben om een verklaring af te leggen, maar ben echter wel verplicht ook al heb ik de overtreding niet begaan om de vragen te beantwoorden aangaande u persoon ( punt a ) volledig in te vullen en juist te beandwoorden.
Betreft dit dan de vragen aan de achterkant van de brief ?

De vragen zijn dus:
Is het boetegeld een vooruitbetaling en wordt dit nog meer aangezien er bij het bedrag staat " het vermoedelijke totaalbedrag van X al vooraf op de rekening overmaken " ?. Of is dit het totaal bedrag wat het uiteindelijk zou moeten zijn.

En wanneer gaat het rijverbod in aangezien er verder geen informatie bij staat buiten " Behalve de geldboete is er ook een rijverbod van 1 maand(en) opgelegd " ?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een brief uit Duitsland ontvangen wegens een verkeersovertreding. Naast een geldboete zal u tevens een rijverbod van een maand worden opgelegd. U vraagt zich af hoe te handelen.

Bußgeldbescheid
Als de boete hoger is dan € 35,-, ontvang je uiteindelijk een Bußgeldbescheid.  De eerste brief is een Anhörung, daarin wordt onderzocht wie de bestuurder was ten tijde van de overtreding. Dit formulier moet je invullen en terug sturen. Hierna ontvang je de boete. Het boetebedrag ligt tussen de € 40,- en € 750,-. De daadwerkelijke boete volgt derhalve in het nog te ontvangen Bußgeldbescheid.

Rijverbod
Naast een geldboete kan een rijverbod opgelegd worden, variërend van één tot drie maanden. Dit rijverbod geldt niet in Nederland, maar alleen in Duitsland. Je hebt vier maanden de tijd om het rijverbod te laten aantekenen op je rijbewijs. Soms gaat het rijverbod in op de dag dat je het verbod laat aantekenen. In andere gevallen gaat het verbod in op de dag erna. Je kunt dit navragen bij de instantie waar je het verbod laat aantekenen. Laat je het verbod helemaal niet aantekenen op je rijbewijs, dan kun je een hogere boete krijgen en als je toch rijdt in Duitsland kan het rijbewijs in beslag worden genomen.

Voor informatie over hoe te handelen bij een rijverbod verwijzen wij je naar de betreffende instantie. Contactgegevens staan in de brief.

Bussgeldkatalog
Klik hier voor een overzicht van de actuele boetebedragen.