Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid bij niet ontvangen boetes van EPC

Vraag gesteld door C. Langerak op 22 april 2019

EPC is een organisatie die binnen de EU verkeersboetes factureert. Voor het rijden op een Hongaarse snelweg afgelopen zomer heeft EPC (naar later blijkt) mij een boetebeschikking per aangetekende post via Post NL. Ik vind op 16/10 jl. in mijn brievenbus een afwezigheidskaart van PostNL zonder tenaamstelling, afzender en barcode (uitsluitend vermelding van huisnummer) met het bericht dat poststuk de volgende dag wordt aangeboden. Ik ben de dag erna de gehele dag thuis en ontvang geen poststuk en geen afwezigheidskaart en onderneem derhalve verder geen actie. Half december verstuurt EPC per gewone post een aanmaning met een uiterst korte termijn van betaling. Ik betaal daarop de oorspronkelijke boete (ca. € 150), maar helaas net buiten de termijn. Ik maak direct bezwaar tegen de verhoging van de boete (met ca. € 400) vanwege het niet ontvangen van de oorspronkelijk beschikking. EPC reageert medio maart 2019 dat ik aansprakelijk ben voor het niet ontvangen van aangetekende post en dat ik zelf moet achterhalen of en hoe PostNL mij het betreffende poststuk heeft aangeboden. Navraag bij PostNL leert mij dat zij niets voor kunnen betekenen, mede omdat op de oorspronkelijk afwezigheidskaart geen barcode is vermeld. Inmiddels heeft EPC via Contractum een incassoprocedure gestart en voeren de druk op mij flink op. Hoe ver reikt mijn aansprakelijkheid voor het niet ontvangen van (aangetekende) boetebeschikkingen?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft medio december 2018 van het EPC (European Parking Collection) een aanmaning ontvangen voor betaling van een Hongaarse boete van € 150 alsmede een verhoging van circa € 400 wegens het niet tijdig betalen van de boete. Ik begrijp dat het gaat om een naheffing van niet betaald tolgeld op de Hongaarse snelweg. U heeft het bedrag van € 150 betaald, maar de verhoging niet omdat u de oorspronkelijke beschikking nooit heeft ontvangen. U wilt weten wie er verantwoordelijk is voor het niet ontvangen van (aangetekende) boetebeschikkingen.

De Hongaarse autoriteiten/het EPC moeten aantonen dat de oorspronkelijke beschikking (aangetekend) aan u is verstuurd. Ik adviseer u dan ook om aan het EPC te vragen om het bewijs van het aangetekend versturen van de beschikking. Wordt dit bewijs geleverd, dan ben u in principe verplicht de boete inclusief de verhoging te voldoen.

Het EPC incasseert niet betaalde tol-/parkeergelden van verschillende Europese autoriteiten. Om het openstaande bedrag te innen zullen zij over een rechterlijk vonnis moeten beschikken.

U kunt overwegen telefonisch contact op te nemen met het EPC om e.e.a. uit te leggen. Wellicht zijn zij coulancehalve bereid u (een gedeelte van) de verhoging kwijt te schelden. Het telefoonnummer van het EPC is +44 (0)20 7288 9740.