Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade verhalen bij kettingbotsing

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 maart 2019

Wij zijn betrokken bij een kettingbotsing 31 januari waarbij zeker 25 auto's bij betrokken waren. Ik heb samen met degene die tegen mijn auto aanreed een schadeformulier ingevuld. Dit heb ik naar de verzekeraar van de ander toegestuurd. Deze verzekeraar zegt niet aansprakelijk te zijn en ik moet de schade verhalen op degene die achterop deze auto is gereden. Ik heb het kentekennummer gekregen. Ik vind dit een eigenaardige gang van zaken omdat ik dan wellicht bij de allerlaatste automobilist uitkom. Op internet lees ik iets over de schuldloze derde regeling. Hoe te handelen; wat is wijs?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Afgelopen januari bent u op de snelweg betrokken geweest bij een kettingbotsing met in totaal circa 25 auto's. U heeft samen met de automobilist, welke achterop uw auto is gerden een schadeformulier ingevuld. U vraagt zich nu af hoe te handelen, daar de verzekeraar u voor de claim doorverwijst naar de WAM-verzekeraar van een andere partij.

Schuldloze derderegeling
 In artikel 3 lid 1 onder b bedrijfsregeling schuldlozen staat het volgende:

“Als regelend verzekeraar voor de schuldloze derde treedt op de verzekeraar die het eerst door een schuldloze derde of diens belangenbehartiger is aangesproken en op grond van de vaststaande feiten redelijkerwijs kan aannemen dat sprake is van een schadegeval dat onder deze regeling valt. Een verzekeraar geldt als ‘aangesproken’ wanneer deze direct of via zijn verzekerde door een schuldloze derde of diens belangenbehartiger is verzocht de schadebehandeling op zich te nemen. Bij twijfel of hij inderdaad als eerste is aangesproken, zal de verzekeraar zich actief opstellen om dit te verifiëren.

De regelend verzekeraar gaat ten opzichte van de schuldloze derde over tot afwikkeling van de schade, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat zijn verzekerde niet, of slechts gedeeltelijk aansprakelijk is. Tijdens die afwikkeling start de regelende verzekeraar met de activiteiten zoals beschreven in het volgende lid betreffende ‘participatie’.

Conclusie
U mag als schuldloze derde zelf kiezen welke verzekeraar u hiervoor aanspreekt. Die moet er op zijn beurt zorg voor dragen dat hij het verder afhandelt, zonder dat u opgezadeld wordt met het verder contacteren van eventuele andere verzekeraars van betrokkenen.

Meer informatie over schade claimen vindt u op onze website.