Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren tegen de erfafscheiding?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 9 maart 2019

In de straat zijn parkeervakken aan één zijde. Deze liggen haaks t.o.v. de rijbaan. Aan de andere zijde van de straat bevindt zich een erfafscheiding welke direct grenst aan de straat/openbare weg. Gemeten tussen de erfafscheiding en het uiteinde van de parkeervakken is de straat 4,8 meter breed.

Mag er gezien de breedte van de weg tegen de erfafscheiding worden geparkeerd?

Toevoeging:
Het gaat om de Dahliastraat in Noordwijk en wel dat deel van de Dahliastraat waar aan een zijde het perceel Van Panhuysstraat 51 grenst. De situatie is als omschreven: parkeervakken haaks op de straat, aan één zijde. Aan de andere zijde van de straat de erfafscheiding van de daar liggende percelen. De straat is 4.8 meter breed (gemeten tussen het uiteinde van de parkeervakken en de tegenover liggende erfafscheiding).

Ik neem aan dat e.e.a. duidelijk voor u is.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Hartelijk dank voor het doorgeven van de betreffende locatie:  Dahliastraat / van Panhuysstraat in Noordwijk.

Als er geen parkeerzonebord aan het begin van die wijk staat, is er geen verbod om daar te parkeren. Een parkeerzonebord geeft aan dat er alleen in de daartoe bestemde vakken mag worden geparkeerd.  Er moet dan wel rekening gehouden worden met de uitritten, die niet geblokkeerd mogen worden.

Wat betreft de breedte van de weg:
Het inrijden en verlaten van de parkeervakken moet mogelijk blijven, en een breedte van 4,8 m is dan wel krap. Dit is ook weer afhankelijk van de breedte van de parkeervakken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij uitritten: men mag niet aan de overzijde parkeren als men het gebruik van de uitrit blokkeert. Er zijn wel normen en richtlijnen voor het aanleggen van parkeerhavens en daar wordt als vuistregel voor de “rijloper, de weg dus, een maat van 5,0 m  gehanteerd.

U kunt het beste met de gemeente in gesprek gaan. De gemeente kan regelen dat er een parkeerverbod komt als blijkt dat parkeren daar niet is toegestaan vanwege de breedte van de weg. Hoewel richtlijnen niet dwingend zijn, kunnen deze wel gebruikt worden richting de gemeente.