Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbinden van offerte betreft kopen van tweedehandse auto

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 23 maart 2019

Via de  website  van het bedrijf heb ik een offerte gevraagd voor het inruilen  van mijn auto Hyundai met de auto van het autobedrijf. Het gaat om een Audi Q5. Via de mail  heb  ik een offerte gekregen.

Op  zaterdag 16 maart  om 13:30  ben ik daarnaartoe gereisd samen met mijn vrouw. Ik heb de auto gecontroleerd op schade  en mankementen. De auto heeft veel schade en mankementen (duidelijk zichtbaar en onzichtbare schade) wat niet beschreven stond in de eerste  offerte die ik ontvangen heb via de mail. Voordat ik de offerte zou tekenen heb ik mondelinge afspraken gemaakt, onder andere dat de voorwaardes voor de koop moesten zijn:
1.   Alle mankementen en schade moeten vermeld staan  in de offerte.
2.   De datum van aflevering moet vermeld staan  of  een kopie mee geven welke datum  ik de auto kan ophalen.
3.   Kopie van Certificaat Nationale auto pas (NAP ) samen met de offerte.

Mijn vrouw was hiervan getuige. Nadat ik de offerte getekend had was meneer naar zijn kantoor vertrokken en kwam hij terug met een stapel papieren die ik mee heb gekregen. Toen ik thuis kwam heb ik deze gecontroleerd en  vond ik geen kopie certificaat van de nationale auto pas en ook geen voorwaardelijke afleverdatum voor wanneer de auto klaar zou zijn met herstel van de schade.

Op zondag 17 maart 2019  heb dan ook meteen gemeld dat de afspraak was dat op, zaterdag 16 maart, voordat ik de offerte zou tekenen ook de Certificaat van de nationale auto pas mee zou krijgen. Ik heb schriftelijk verzocht de offerte te ontbinden en de deal niet door te laten gaan.

Maandag rond 8: 30  heb ik  OHRA  gebeld en mijn verhaal gedeeld. Hierna direct doorverbonden voor advies van DAS, die mij vervolgens adviseerde aan het bedrijf door te geven dat de deal niet door ging omdat mijn vertrouwen in de deal schade had opgelopen door bovenstaande punten. Dit was rond 8:45. Nogmaals, dit was dan ook schriftelijk zondag naar het autobedrijf gestuurd.

Ik heb twee reacties ontvangen. 21 maart heb ik weer een hele vervelende  mail  ontvangen, zie kopie. Ik heb hem ook via de mail niet zou ingaan op het verzoek omdat de afspraken vanaf zijn kant niet nageleefd zijn.
1. Het geven van een kopie van certificaat van nationale auto pas
2 . Verklaring van de afleverdatum.

Het auto bedrijf houdt zich niet aan de  gemaakte afspraken. Er is ook spraak van dwaling. De offerte wordt gesloten op basis van verkeerde informatie. Tevens ben ik op de hoogte van de mogelijkheid van annulering, wat 15 procent van het aankoopsom bedraagt. Deze 15% baseert zich op schade die het autobedrijf lijdt na annulering. Een dag na het ondertekenen van de offerte heb ik mijn mail verstuurd. Over mogelijke schade door de annulering valt niet te spreken, sinds de korte tijd daar geen ruimte voor heeft gelaten.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een koopovereenkomst gesloten voor een Audi Q5, waarbij u uw Hyundai heeft ingeruild. Bij thuiskomst bleek de NAP niet bij de papieren te zitten en ook stond er geen datum in wanneer de auto aan u zou worden afgeleverd. Om die reden is uw vertrouwen geschaad in de dealer en heeft u de koop ontbonden. De dealer gaat hier niet in  mee. Hij heeft u uitgelegd dat de NAP altijd wordt meegegeven bij de aflevering van de auto en de leveringsdatum hing nog even af van de datum waarop de auto kon worden hersteld. De dealer vindt dat alles netjes is gegaan en betwist dat er een afspraak was om de NAP mee te  geven. De dealer stuurt u een rekening van annuleringskosten (15% van de aankoopsom).

Koopovereenkomst
Zodra de koopovereenkomst is gesloten, zit je er in principe aan vast. De koop is gesloten op het moment dat de koper het aanbod van de verkoper aanvaardt.  Beide partijen moeten de gemaakte afspraken nakomen. Dat betekent dat de verkoper de auto moet leveren onder de voorwaarden zoals afgesproken. De koper moet de auto afnemen en betalen.  

Ontbinden
Als je een wettelijke grondslag hebt om van de koop af te zien, dan is er sprake van ontbinding. Een overeenkomst kan (pas) worden ontbonden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen; oftewel wanneer afspraken niet worden nagekomen. De tekortkoming moet de ontbinding wel kunnen rechtvaardigen en mag dus niet te gering zijn.

Annuleringskosten
Zonder wettelijke grondslag kun je niet zomaar van de koop afkomen.  Als je dit toch wilt dan zijn hier kosten aan verbonden.  Deze kosten staan vermeld in de voorwaarden van de verkoper. Soms is dit de hele aankoopprijs.  In uw situatie zijn de Bovag voorwaarden van toepassing en dan zijn de kosten beperkt tot 15 % van de aankoopsom.

Als u van mening bent dat er niet is voldaan aan de gemaakte afspraken, dan zult u moeten bewijzen welke afspraken er zijn gemaakt.  De koopovereenkomst is hierbij belangrijk. Hier staat immers geschreven wat u bent overeengekomen.  Daarnaast is van belang wat er verder op papier staat.   

De uitleg van de dealer lijkt mij in deze redelijk. De reden die u opgeeft om de koop te ontbinden lijkt mij niet voldoende om de koop te ontbinden. Hier zou sprake zijn van een te geringe tekortkoming om ontbinding te rechtvaardigen.

Als u het niet met de dealer eens bent dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over juridische stappen.