Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Moet ik de (volledige) rekening betalen?

Vraag gesteld door Grpeelen op 4 maart 2019

Casus:
Kia Sportage

•   Aanschaf met werkende navigatie
•   Inbouw van parkeersensoren voor door extern bedrijf
•   Navigatie voldoet nog steeds goed
•   Update van navigatie; vanaf dat moment functioneert de navigatie niet meer
•   Begin van 7 keer onderzoek in garage in een poging om het te herstellen

Data:
•   04-06-2018
•   23-07-2018
•   03-10-2018
•   25-10-2018
•   06-11-2018
•   22-11-2018
•   27-12-2018- vervanging van diverse onderdelen, zoals antenne, scherm, software, tot zelfs een compleet systeem uit een    andere auto
•   18-02-2019 – na vakantie weer een leenauto opgehaald
•   19-02-2019 – telefoon van de dealer met de vraag hoe de parkeersensoren in de auto kwamen. Antwoord door een extern bedrijf. Conclusie van dealer dat dit verkeerd is gemonteerd. Had niet in gaatje A, maar in B gemoeten. De navigatie functioneert weer als normaal, inclusief update.

•   21-02-2019 – Consumentenbond, juridische afdeling geraadpleegd: Hoe zit het met de garantie van Kia?
Ondeskundigheid van Kia dat ze dit pas na 7 keer constateren, terwijl Kia de deskundige partij zou moeten zijn; klant is per definitie niet deskundig, daarom mag dit niet neergelegd worden bij de klant.
Er werd ook medegedeeld dat er 100 manuren in zitten en het bedrag van € 3000 werd genoemd.
Bij de constatering dat er een relatie is tussen het verkeerd aansluiten van de parkeersensoren en de navigatie had Kia moeten stoppen. Het externe bedrijf die de sensoren heeft gemonteerd had de kans gegeven moeten worden om het te herstellen. Dat heeft Kia inmiddels gedaan. Betekent wel dat het externe bedrijf niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Mocht je hier niet uitkomen zou je gebruik kunnen maken van de bemiddelingsfunctie van de Bovag.   

•   22-02-2019 – Wij halen de auto op en hebben een gesprek, waarin van onze kant open kaart wordt gespeeld. Bovenstaande consultatie met Consumentenbond wordt vermeld. Kia deelt mede dat ook zij van hun kant deze zaak juridisch bekijken.

•   01-03-2019 krijgen wij een mail met rekening.
In de bijlage staat dat de leenauto gebruikt is in de periode 27-12-18 tot 14-01-19 + 18-02-19 tot 22-02-19. Deze kosten zijn niet doorberekend! Kia heeft mij niet van te voren verteld dat daar kosten voor worden gerekend.
Diagnosekosten hebben zij gedaan op basis van 50/50, die zijn aantoonbare klokuren. De avonden en tijd na werktijd zijn niet aantoonbaar, dus niet gerekend.
Eerder werd gesproken over € 3000, in het telefoongesprek van 1 maart over € 1800, waarbij de kosten voor de leenauto eraf gehaald zouden worden, zodat het restant bedrag € 1400 wordt. Dit gesplitst wordt dan € 700.

•   04-03-2019 Consultatie met de Consumentenbond

  •  Extern spiegelen (ANWB)
  •  Ben bereid om de werkelijke kosten te betalen van het draadje goed doen  overige kosten niet daar er onjuist   gehandeld is.
  •  Leenauto kosten van te voren melden!


Mijn vraag: mogen deze kosten aan mij toegerekend worden? Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Pas na zeven pogingen is de KIA dealer erin geslaagd het probleem aan het ingebouwde navigatiesysteem. Oorzaak van het probleem bleek uiteindelijk een foutieve aansluiting van parkeersensoren, welke u door een andere garage heeft laten inbouwen. Ondanks dat de KIA dealer de factuur coulance halve sterk gematigd heeft, kunt u zich niet vinden in de gang van zaken. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Aansprakelijkheid derde partij
Uitgaande van de bevindingen van de KIA dealer zijn de onderzoekskosten volledig toe te rekenen  aan het autobedrijf, dat een (toerekenbare) fout heeft begaan bij de installatie van de parkeersensoren.

Diagnosekosten
Nu de sterk gematigde factuur van de Kia dealer hoofdzakelijk bestaan uit onderzoekskosten, ben ik - anders dan de Consumentenbond - van oordeel, dat de onderzoekskosten verhaalbaar zijn op het bedrijf, dat de sensoren geleverd en ingebouwd heeft, hoewel u deze partij niet vooraf in gebreke heeft gesteld. Pas vanaf het moment dat uit onderzoek is vast komen te staan, wat het probleem is, dient u deze derde partij in de gelegenheid te stellen tot herstel van desbetreffende toerekenbare tekortkoming.

Garantie
In het geval u de sensoren minder dan 2 jaar geleden heeft laten monteren, kunt u zich op garantie beroepen , waarbij het aan de verkoper is de beschuldigende vinger van de KIA dealer te weerleggen.

Wettelijke garantie
Wanneer u niet langer een beroep op de (commerciële( garantie openstaat, dan kunt u zich als consument eventueel nog wel een beroep doen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW).  Wanneer er bij installatie/montage van de zaak (parkeersensoren) gelijkgesteld wordt aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst (art 7:18 lid 3 BW).

Geschillencommissie
In geval de garagist is aangesloten bij de BOVAG, kunt u bij een geschil deze ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.