Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Keuring gas- en elektra installatie van een chalet op recreatiepark

Vraag gesteld door R. Plieger op 9 maart 2019

Als lid van een recreatiepark in Friesland heb ik er een chalet met aansluitingen voor zowel gas als licht. De gasleidingen op het park tot de gasmeter van mijn chalet worden periodiek gekeurd.

1. Heeft het park ook wettelijke verplichtingen aangaande de keuring van het elektriciteitsnetten tot de meterkast van elk chalet?

2. Welke wettelijke verplichtingen heb ik als eigenaar van het chalet t.a.v. het gasnet van de gasmeter zelf en van de leidingen van de gasmeter naar het chalet ?

3. Dezelfde vraag als 2 aangaande het electriciteitsnetsnet heb ik.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een aantal vragen over de plichten van de recreant als de ondernemer ter zake keuring en aansprakelijkheid aansluiting nutsvoorzieningen op een recreatiepark.

Bij de beantwoording va uw vraag ga ik uit van de RECRON voorwaarden.

Aansprakelijkheid (art 18 lid 4  RECRON voorwaarden)
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoor- zieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoor- zieningen, gerekend vanaf het overnamepunt van de recreant, tenzij er sprake is van overmacht.

Wet- en regelgeving (art 16 RECRON voorwaarden)
1. De recreant zorgt ervoor dat de plaats en het kampeermiddel steeds voldoen aan de milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege of door de onder- nemer zijn en worden gesteld.

Conclusie
Als recreant bent u verantwoordelijk voor de  goede staat van de leidingen en meters - ter zake de nutsvoorzieningen - vanaf het overnamepunt. Voorts bent u gebonden aan de wetgeving, RECRON-voorwaarden en eventueel aanvullende campingreglementen ter zake onder meer de veiligheidsaspecten zoals een deugdelijke en veilige gasaansluiting.

De ondernemer is op zijn beurt gebonden aan de wetgeving en RECRON voorwaarden met betrekking tot veiligheidsaspecten.

Geschillencommissie
Wanneer er een conflict tussen u en de ondernemer is ontstaan, kunt u dit geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar chalet of stacaravan vindt u op onze website.