Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Huurprijs vakantiehuisje na bevestiging door verhuurder alsnog met 3% verhoogd ivm hogere btw

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 8 maart 2019

Mag verhuurder vak.huisje na bevestiging op 3 jan. en betaling door mij op 15 jan. na 7 weken (eind feb.) alsnog een 3% hogere prijs berekenen ivm de btw-verhoging per 1-1-2019, terwijl er noch op de bevestiging noch bij de algemene voorwaarden een voorbehoud wordt gemaakt tav evt. hogere belastingen? Ik meende van niet, immers overeenkomst is overeenkomst en nergens op website of bevestiging wordt zelfs de btw genoemd (is voor mij als particulier ook niet interessant). Het gaat mij dus om het principe, want het gaat om 20,50 euro. Ik huur overigens als 10 jaar bijna jaarlijks in deze periode (maart) een huisje bij hem; vaste klant dus, en kan daardoor zien dat de op 3 jan. gerekende huurprijs al met 8% verhoogd was tov vorig jaar. Omdat hij vindt dat mijn irritatie geen basis is voor een prettige vakantie biedt hij wel 3 keer in de mailwisseling aan om de reservering kosteloos te annuleren; hij heeft dat zelfs liever. Als ik uiteindelijk daadwerkelijk annuleer krijg ik het voorstel om mijn per bank betaalde boeking contant op hun kantoor (op Terschelling!) te komen incasseren, hoewel ik duidelijk heb gevraagd om dit per bank over te maken; ik moet immers nu mijn boeking bij een andere verhuurder betalen. Sindsdien blijft het al 3 dagen stil. Wat te doen?
 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Op 3 januari 2019 heeft de verhuurder van een vakantiewoning de boeking schriftelijk/elektronisch bevestigd. Op 15 januari 2019 heeft u de huursom voldaan. Eind februari 2019 heeft de verhuurder een prijsverhoging doorgevoerd vanwege de verhoogde BTW (laag tarief). U vraagt zich af of dit wel geoorloofd is.

Nee, nu een consumentenprijs inclusief BTW is, mocht u erop vertrouwen, dat de verhuurder de hogere BTW-tarief (van 6% naar 9%) reeds had verdisconteerd in de totale huurprijs. Zeker nu de verhuurder de boeking op 3 januari heeft bevestigd tegen de overeen gekomen huurprijs.

Nakoming
U kunt van de verhuurder nakoming eisen van de huurovereenkomst. Indien de verhuurder de huurovereenkomst ontbindt, kunt u - indien van toepassing - eventuele schade op de verhuurder verhalen wegens wanprestatie (art 6:74 BW).

Restitutie huursom
Indien de huurovereenkomst ontbonden is, heeft u recht op restitutie van de huursom op de wijze zoals u deze op 15 januari 2019 voldaan heeft. Stel een schriftelijke redelijke termijn waarbinnen de verhuurder de huursom op uw bankrekening bijgeschreven dient te hebben, bij gebreke waarvan u uw rechtsbijstand zal inschakelen of een incassobureau met alle gevolgen van dien.