Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Huurcontract accu Renault Fluence

Vraag gesteld door A. Burggraaff op 11 maart 2019

Wij hebben een huurcontract met RCI van Renault voor de huur van een accu. In het contract staat dat wij een vergoeding moeten betalen voor de huur en dienstverlening van RCI. RCI daarin tegen, levert een accu die onder een accucapaciteit van 75% door RCI wordt vervangen. Hierdoor zijn wij verzekert van altijd een goede accu. Wij hebben navraag gedaan naar de actuele accucapaciteit van de accu, deze blijkt op dit moment 55% te zijn.

Wij hebben aangegeven dat wij het vreemd vinden dat dit niet is aangegeven door RCI omdat zij de mogelijkheid hebben om op afstand de status van de accu uit te lezen. Een telefoontje van " beste meneer Burggraaff, uw accu is op dit moment onder de 75% gekomen, blijft u lekker rijden, wij hebben een nieuwe accu voor u besteld". Na het contact met Renault is gebleken dat er leveringsproblemen zijn voor de nieuwe accu, zij kunnen niet aangeven wanneer en of de accu wel komt.

Zij hebben zelfs een voorstel van terugkoop van de auto gedaan. Wij willen echter duidelijkheid en de auto zeker niet verkopen. Wij vinden dat Renault (RCI) een leveringsplicht hebben mbt de nieuwe accu, voor deze dienstverlening hebben wij echter aan altijd betaald. Inmiddels zijn wij erachter gekomen dat er tussen de 5 en de 10 auto's zijn met dit probleem, met 2 eigenaren zijn wij inmiddels in contact gekomen.

Nu de vraag; staan wij in ons recht om een nieuwe accu op te eisen en wat kunnen hier de gevolgen van zijn?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in het bezit van een Renault Fluence (omgebouwde Renault Megane) inclusief een accupakket, welke u huurt van RCI (Renault). Wanneer de capaciteit van het accupakket minder dan 75% bedraagt, dan wordt het accupakket vervangen voor een nieuw exemplaar. Probleem doet zich nu voor, dat RCI voorlopig geen accupakketten kan leveren. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Samengestelde overeenkomst
Nu de gehuurde accupakket een wezenlijk deel uitmaakt van de auto, kan er juridisch bezien geoordeeld kan worden dat het accupakket onder het regime van boek 7 (BW) titel 1 Koop en ruil.

Non-conformiteit
Nu vast staat dat de accu niet langer voldoet aan de redelijke verwachting voldoet op grond van de overeenkomst, maakt dat er sprake is van non-conformiteit (art 7:17 BW).

Terug naar verkoper
Voor een beroep op non-conformiteit dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

Remedies
Nu u van de verkoper vernomen heeft, dat de accupakketten voorlopig niet leverbaar zijn, biedt de remedie vervanging geen optie. U zou via Renault of anders kunnen nagaan of het accupakket wellicht gereviseerd kan worden. Indien deze optie onmogelijk is of  in alle redelijkheid niet van de verkoper gevergd kan worden.

Als herstel of vervanging  blijvend onmogelijk is (dan wel niet binnen een redelijke termijn, zonder ernstige overlast voor de consument door de verkoper kan worden nagekomen), dan resteren de remedies prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst.

Bij ontbinding van de koopovereenkomst dient u de auto terug te leveren aan de verkoper. De verkoper dient op zijn beurt het aankoopbedrag minus 'een redelijke afschrijving op basis van een gedwongen terugname door de dealer'. Al zijn er steeds meer rechters die oordelen, dat bij ontbinding van een consumentenkoop er geen gebruiksvergoeding door de consument verschuldigd is, in aansluiting op het Quelle-arrest (HvJ 17/04/2008) waarin het Hof bepaald heeft, dat bij vervanging van de zaak, de verkoper geen gebruiksvergoeding in rekening mag brengen bij de consument.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.