Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid bij diefstal scooter

Vraag gesteld door Patenern op 13 maart 2019

Tijdens vakantie op Bonaire hebben wij een scooter gehuurd. Deze scooter is tijdens de huurperiode gestolen. Wij hebben geen verzekering afgesloten voor diefstal. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder volledig verantwoordelijk is bij diefstal als deze niet gedekt is door een verzekering. Nu wil de verhuurder de schade op ons verhalen.

Vragen die we hebben zijn:
- wat is de termijn die we mogen wachten of de scooter wordt teruggevonden?
- de verhuurder hanteert een afschrijvingstermijn van 3 jaar met een bepaalde restwaarde. Zijn hier regels voor?
- Bij de restwaarde van de scooter brengt de verhuurder naast de nieuwwaarde min afschrijving, de volgende kosten in rekening: transport/handeling NL, zeetransport naar Bonaire, ABB bij invoer en documenten 10%, transport Bonaire, rijklaar maken, verzekering, wegenbelasting en kenteken, kettingslot. Welke kosten mag de verhuurder in rekening brengen bij het bepalen van de waarde van de scooter die ze door kan rekenen aan ons.
Nu is de aankoopprijs van de scooter in Nederland 985 EURO en wil verhuurder dat wij 1.732,39 DOLLAR betalen.
- Wij hebben een huurcontract voor een scooter tot 11 april en dit vooruit betaald. De verhuurder weigert een vervangende scooter te leveren en ook de vooruit betaalde huur terug te storten. mag dit?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Tijdens uw vakantie op Bonaire heeft u een scooter gehuurd, zonder een verzekering tegen diefstal. Gedurende de huurperiode is de scooter gestolen. De verhuurder claimt naast de dagwaarde van de scooter, tal van andere kosten. U vraagt zich af wat redelijk is.

Huurovereenkomst
Allereerst raad ik u aan in de huurovereenkomst en de toepasselijke huurvoorwaarden na te gaan, voor welke kosten u aansprakelijk bent. Vervolgens dient aan de hand van nota's van de scooter en slot de hoogte van de schade te worden vastgesteld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met afschrijving van de zaken.

Vervangende scooter
Nu de huurperiode van de scooter nog voortduurt, dient aan de hand van de huurovereenkomst en de huurvoorwaarden te worden beoordeeld of u recht heeft op een vervangende scooter, dan wel restitutie van de huursom, voor het gedeelte van de huurperiode dat u geen gebruik heeft kunnen maken van een scooter. Bij een vervangende scooter lijkt het mij geen overbodige luxe deze teen diefstal of verlies te verzekeren.