Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijk stellen

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 15 maart 2019

Op het moment zit ik in Oostenrijk. Ik was gisteren onderweg terug met de auto naar Nederland. Onderweg is mijn auto kapot gegaan. Er is een steen, groter dan een voetbal, op de weg terecht gekomen. Deze steen is van de berg naar beneden gevallen. Ik heb deze steen niet meer kunnen ontwijken. Mijn auto is hierdoor kapot gegaan en door de takelservice van de anwb naar de dichtstbijzijnde garage gebracht.

Vandaag heb ik te horen gekregen dat mijn auto met de transport naar Nederland moet. Dit betekend dat ik een leenauto krijg om naar Nederland te gaan. Echter, deze leenauto moet ik de eerstvolgende dag na aankomst weer inleveren. Op het moment dat mijn auto in Nederland aan is gekomen in voor reparatie, kan ik pas weer aanspraak maken op vervangend vervoer bij mijn auto verzekering.

De anwb heeft aangegeven dat het wel 14 dagen kan duren voordat mijn auto in Nederland zal zijn. Op het moment dat ik in Nederland aan kom heb ik dus naar verwachting lange tijd geen auto. Ik wil graag de gemeente/ de wegbeheerders aansprakelijk stellen. En ook wil ik de kosten vergoed hebben, nu ik zelf een auto op eigen kosten moet gaan huren. Bovendien had een mevrouw die in de straat waar het is gebeurd woont, de politie al gebeld. Die was zelfs al gebeld voordat ik op de steen ben geklapt. Er is dus niks aan de situatie gedaan, totdat ik het haasje was.... Daarnaast heb ik toen ook nog eens een uur moeten wachten op de mannen die de stenen kwamen opruimen.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Momenteel zit u in Oostenrijk. Onderweg naar huis is uw auto kapot gegaan. Er is namelijk een steen van de berg gevallen, groter dan een voetbal, en die is op de weg terecht gekomen. U hebt die steen niet kunnen ontwijken met als gevolg dat uw auto kapot is gegaan daardoor. Uw auto moet nu met de transport naar Nederland vervoerd worden. Omdat u in Nederland enige tijd zonder auto zit wilt u de gemeente/wegbeheerder in Oostenrijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Een mevrouw had ter plaatse al de politie gebeld in verband met de stenen op de weg maar er was nog niets aan gedaan.

De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker. Daar gelden uitzonderingen op. De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek zich geheel onverwacht heeft voorgedaan, en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om het te herstellen.

Dit kan het geval zijn als het steen kort tevoren van de berg is gevallen.

Of u de wegbeheerder met succes aansprakelijk kan stellen hangt van de feiten en omstandigheden af. U dient in ieder geval te bewijzen dat er een gebrek aan de weg zat en hoe het ongeluk is gebeurd. Daarnaast moet u aantonen dat u door het gebrek schade heeft opgelopen.

Omdat het ongeval in Oostenrijk heeft plaatsgevonden, moet u de Oostenrijkse wegbeheerder aansprakelijk stellen. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunt u bij hen informeren of dit ongeval onder de dekking valt. Zo niet, dan kunt u het beste een advocaat in Oostenrijk raadplegen.