Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersborden test

Vraag gesteld door Jansserener op 10 februari 2019

Bord bij vraag 14 is verwarrend. Lijkt nl. erg op het op de blauwe  bord voor verplicht fietspad. Ik zag dit bord dus als een verplichte rijweg voor tractoren e.d. voertuigen, zonder verdere verplichting voor de (tractor-)bestuurder.
De uitleg van dit bord geeft m.i. niet aan dat tractoren hier een verplichting hebben mbt passeren van andere voertuigen (denk hierbij aan aangegeven passeerstroken op smalle binnenwegen)

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U vindt het bord bij vraag 14 verwarrend.

Dit bord geeft het verplicht gebruik aan van een ‘passeerstrook’ voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u. Het is de bedoeling dat hiermee het overige verkeer de gelegenheid krijgt op een veilige manier in te halen, zodat er geen file achter ontstaat.  

De verkeersquiz is er juist voor bedoeld om ons en de leden inzicht te geven waar de gaten zitten op het gebied van de verkeerskennis. Zo kunnen we via de Kampioen en op anwb.nl de leden nog beter informeren waarin ze hun kennis kunnen verbeteren. En kennis van verkeersregels dient natuurlijk de algemene verkeersveiligheid waar de ANWB voor staat.