Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Consequenties indien het rijbewijs is verlopen en er moet een rijproef volgen (CBR)

Vraag gesteld door J. Zwierenberg op 7 februari 2019

Ik ben 77 jaar, mijn rijbewijs is verlopen op 8 januari jl. In verband met de problemen bij het CBR ben ik vroegtijdig begonnen met de procedure voor een geldig rijbewijs nl eind juli 2018.

Inmiddels ben ik gekeurd door een keuringsarts en een neuroloog. Gisteren ontving ik een bericht van het CBR dat er nog een rijtest moet volgen in de eigen auto. door het CBR wordt aangegeven dat ik de juridische bestuurder ben en de deskundige van het CBR als passagier wordt beschouwd.

Vraag: wat als ik tijdens de rij test een ongeluk veroorzaak nu ik niet meer over een geldig rijbewijs beschik?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een nieuw rijbewijs aangevraagd. U moet nu nog een rijtest afleggen, maar uw huidige rijbewijs is 8 januari 2019 verlopen. U vraagt zich af hoe het nu zit met de aansprakelijkheid als u een ongeluk veroorzaakt, omdat u niet over een geldig rijbewijs beschikt.

Op de site van het CBR staat dat u ook zonder geldig rijbewijs een rijtest mag afleggen. Deze uitzondering geldt echter niet voor het rijden naar en van de afspraak. U moet dus iemand meenemen die u naar en van de afspraak rijdt. Wanneer de rijtest in uw eigen auto plaatsvindt, adviseert het CBR wel om uw verzekeringsmaatschappij te informeren over het plaatsvinden van deze rijtest.

U kunt er ook voor kiezen de rijtest in een lesauto af te leggen. Informeer dan bij de rijschool of, en zo ja, of u verzekerd bent in geval van een ongeval. Net als in het geval de rijtest plaatsvindt in uw eigen auto, is bent u ook in een lesauto de juridisch verantwoordelijke bestuurder.