Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Italië

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 12 februari 2019

Ik heb een aanmaning van €368,30 gekregen via het NIB incasso bureau. Deze is naar aanleiding van een overtreding begaan in Florence 1 juni 2016. Echter de originele vordering á €123,31 opgelegd door Polizia Comune Firenze heb ik nooit ontvangen.

Na telefonisch contact en mailverkeer met het NIB blijkt uit de daarna toegezonden stukken het volgende. De originele vordering €123,31 zou op 1 nov. 2016 aan mijn huisadres aangetekend aangeboden zijn. Bij mijn afwezigheid is er zoals beweerd wordt een ophaalverzoek achtergelaten. Deze hebben wij dus nooit ontvangen. Verder blijkt uit de stukken dat de Bruna (afhaal post punt) daarna op 17 nov. 2016 de vordering terug gestuurd heeft naar Italië Polizia Comune Firenze.
Deze heeft na dik twee jaar het NIB ingeschakeld voor de voordering. Deze vordering is een verdubbeling plus een administratieve boete wat neer komt op ongeveer drie maal de originele boete.

Mijn punt is dat de aangetekende vordering dus maar een maal aangeboden is en dat bij het niet ophalen bij het afhaalpunt / post punt door onwetendheid er geen verplichting is een vordering 'n tweede keer aan te bieden.
Daarnaast is het naar mijn mening niet te rechtvaardigen dat een aangetekende vordering, welke niet als ontvangen getekend is door een ontvangende partij, afgedaan zou kunnen worden met een on aangetekend ophaalverzoek.

Wat zijn mijn rechten? Wat is het advies van de ANWB?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft onlangs een vordering van het NIB ontvangen ter zake een verkeersboete uit Florence (Italië). Het NIB stelt dat de Italiaanse autoriteiten u de oorspronkelijke boete in november 2016 per aangetekende post hebben toegezonden. Nu de brief u nimmer bereikt heeft, vraagt u zich af hoe nu te handelen.

Soortgelijke vragen zijn hier op het Experts platform eerder gesteld. Kortheidshalve verwijs ik u hier naar één van deze antwoorden.

Meer informatie over boete uit Italië vindt u op onze website.

NB Voor nader onderzoek ontvang ik graag van u een kopie van de vermeende oorspronkelijke boete (incl. kopie enveloppe), welke u per aangetekende post door de Italiaanse autoriteiten zou zijn toegestuurd medio november 2016. Het is immers opvallend, dat vele lotgenoten eveneens ontkennen een aangetekend schrijven uit Italië te hebben ontvangen. Dit geeft nogal te denken…