Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autorijen met beperkingen

Vraag gesteld door Ed van Puijenbroek op 19 februari 2019

Op blz. 31 (EXPERTS) van de Kampioen staat er geen wettelijke bepaling is waarin staat met welke aandoening iemand wel of niet mag autorijden. Mijn man is door een herseninfarct rechtszijdig verlamd maar heeft toch een rijbewijs kunnen halen maar daarop staat aan de achterzijde bij nummer 12  'Beperkingen/meldingen' BE: 10, 100, 20, 25, 35, 40.

Wat betekenen die cijfers dan als u zegt dat er geen wettelijke bepaling bestaat?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U vraagt zich af wat de coderingen betekenen die achterop het  rijbewijs staan van uw man. De vraag vloeit voort uit het feit dat wij in de Kampioen hebben aangegeven dat er geen wettelijke bepaling bestaat waarin wordt aangegeven met welke aandoening iemand bijvoorbeeld wel of niet mag autorijden.

Ik begrijp de verwarring die ontstaan is na het lezen van de Kampioen betreft het artikel over het rijden met een gebroken linkervoet. Het antwoord dat gegeven is onder die vraag ziet specifiek toe op het rijden met een gebroken voet. Dat is namelijk niet als zodanig in de wet opgenomen.

Voor het rijden met lichamelijke aandoeningen bestaan er weldegelijk regels. Zo kennen we de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’. Daarin wordt aangegeven dat er eisen gelden met betrekking tot het besturen van motorvoertuigen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. In de ‘Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid’ kunt u terugvinden wat de beperkingen precies inhouden per nummer. In het geval van uw man kunt u dus precies nagaan wat de coderingen: 10, 100, 20, 25, 35 en 40 inhouden.