Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto binnen maand kapot, non-conformiteit?

Vraag gesteld door M.L. Frequin op 7 februari 2019

Op 5 januari 2019 kochten we een tweedehands Alfa Romeo 147 uit 2004 voor € 3.250 (na inruil van onze oude auto) met een kmstand van 151000. Precies een maand later (en een krappe 500km) reden we naar Duitsland en hield de auto ermee op.

Onderzoek wees uit dat de koppakking kapot is, maar de garagist zei ook dat er meer aan de hand was. De auto staat nu in Duitsland en de garage waar hij staat wil niet overgaan tot reparatie omdat de kosten te hoog uit gaan vallen.

Omdat wij er nog niet veel mee gereden hebben, vermoeden we dat de auto niet in orde was op het moment dat we hem kochten. De verkoper is bereid de auto te bekijken en zo mogelijk met korting te reparen. Ons lijkt dat gezien de hele situatie niet voldoende.

Kunnen wij ons beroepen op non-conformiteit en van de verkoper eisen dat hij de auto kosteloos repareert of de verkoop ontbindt? En hoe zit het met de kosten die we in Duitsland al gemaakt hebben en die voor het afslepen van het voertuig naar de verkoper?
 

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een tweedehands auto gekocht uit 2004 met een kilometerstand van 151.000 km. Na een maand gaat de auto kapot. De auto staat nu bij een garage in Duitsland en die wil de auto niet repareren omdat de kosten te hoog zijn. De verkoper is bereid tegen een vergoeding de auto te repareren. U vraagt zich af of u zich kunt beroepen op conformiteit.

Wanneer u een tweedehands auto koopt, mag u verwachten dat deze auto de eigenschappen bezit voor veilig en normaal gebruik. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Als de verkoper het gebrek kende maar niet aan u heeft verteld bij de koop kunt u de verkoper daarop aanspreken. U moet dit wel kunnen bewijzen. Alleen als u bewijs hebt kunt u de verkoper hiervoor aansprakelijk stellen. Als koper heeft u ook een vergaande onderzoeksplicht.
Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Ontbinden van de overeenkomst kan niet zomaar. Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn.

In uw geval is het raadzaam om de verkoper de kans te bieden om met een gepaste oplossing te komen. Indien de auto gerepareerd kan worden dan dient u de verkoper die kans te bieden. Omdat de levensduur van een auto ongeveer 18 jaren is, is het redelijk als u een deel van de reparatiekosten betaalt. Dat deel dient u samen met de verkoper vast te stellen. Daarin dient wel meegenomen te worden dat u, ondanks de leeftijd van de auto, een aanzienlijk aankoopbedrag hebt betaald. Vanwege dat feit mocht u natuurlijk wel enigszins wat van de auto verwachten.

De manier waarop u de verkopen kunt aanspreken vindt u in ons stappenplan klachten na aankoop op onze website.