Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijk of niet?

Vraag gesteld door Olympicboy2000 op 26 februari 2019

Ik heb een Audi A5 voor 1,5 jaar gehad. Deze heb ik in januari ingeruild voor een andere auto. Ik heb tegen de autohandelaar gezegd dat deze auto mij te duur werd. Mede ook door het feit dat ik nu in mijn eigen plaats nu werk en de auto niet veel meer gebruik.  Zij hebben de auto bekeken en hebben een testrit gemaakt. Zij vonden het een mooie en goed rijdende auto en hebben deze van mij gekocht met alle benodigde papieren en onderhouds historie. Zij hebben de auto doorverkocht aan een andere persoon. deze persoon klaagt na 1,5 maand over het hoge olieverbruik en heeft de motor laten reviseren. Deze kosten (3600 euro) heeft hij doorgespeeld naar de autohandelaar. Echter zegt de autohandelaar dat de kosten voor mijn rekening zijn daar ik niet heb aangegeven (heb verzwegen) dat het olieverbruik hoog is. Ben ik nu verantwoordelijk?

  • Ik heb aangegeven dat de auto te duur was ook in onderhoud.
  • Het is een algemeen bekend feit dat dit zo is bij dit type motor (dus niet verzwegen)
  • Er is reeds een revisie uitgevoerd zonder daar ons van op de hoogte te brengen.
  • De dealer heeft alle onderhoudspapieren van mij gekregen waaruit ook kan worden gezien dat ik die revisie niet heb laten uitvoeren omdat ik het oploste met een dikkere olie wat voor mij verder geen probleem was
  • Zij hebben de auto bekeken en er in gereden en goed bevonden waarna een handtekening is gezet voor de verkoop.

Ben ik nu aansprakelijk of is dat de dealer die de auto weer doorverkocht heeft aan de volgende persoon?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In januari 2019 heeft u bij een autobedrijf uw oude auto (Audi A5) ingeruild. Zes weken na levering stelt het autobedrijf u aansprakelijk voor de motorrevisie ad € 3.600,- . U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Gebrek
Allereerst dient de vraag zich aan of er überhaupt wel sprake was van een gebrek op moment van levering? Zo hanteert Audi een reparatienorm van 1l:2000 km. Anderen stellen dat er pas sprake is van een gebrek, indien sprake  is van een olieverbruik van 1l:1000 km.
Al zou de garagist een vordering op u hebben gehad op grond van  dwaling (6:228 BW), dan had de garagist actie moeten komen, voordat de revisie zou plaats hebben. Nu de garagist een en ander verzaakt heeft, maakt dat een vordering op grond van dwaling zal falen.
In het geval de garagist u wel in gebreke zou hebben gesteld, voordat de motorrevisie  plaats zou hebben gehad, dan is uw rechtspositie als volgt.

Overgang risico
Op grond van art 7:10 lid 1 BW gaat het risico van de zaak (auto) over op de koper (garagist) vanaf het moment van levering. Wanneer er zich nadien een gebrek openbaart, zullen de herstelkosten voor rekening en risico van de professionele koper komen, tenzij deze kan bewijzen dat het gebrek op moment van levering reeds aanwezig was.  Bovenal moet wel onafhankelijk komen vast te staan, dat er überhaupt sprake is van een gebrek…

Mededelingsplicht verkoper
Als verkoper heeft u mededelingsplicht. Essentiële zaken als  gebreken (bijv. extreem hoog olieverbruik) dient u te melden aan de koper. Vraag is nu of de koper uit uw informatie in alle redelijkheid heeft kunnen opmaken, dat de auto een hoog olieverbruik kende.

Onderzoeksplicht koper
Daar tegenover staat de verregaande onderzoeksplicht van de professionele verkoper. Voorts behoort een garagist op de hoogte te zijn van de problematiek rondom het hoge olieverbruik van bepaalde type Audi motoren (tfsi/fsi+ van bepaalde bouwjaren).
Onderzoeksplicht van een professionele koper weegt in de praktijk bovendien zwaarder dan de mededelingsplicht van een particuliere verkoper.
 
Meer informatie over dwaling bij aankoop vindt u op onze website.