Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie heeft voorrang en waarom?

Vraag gesteld door Alex op 24 januari 2019

Fietspad kruist gewone weg. Hoort de fietser die van rechts komt voorrang te krijgen, of is er sprake van een ongelijkwaardige kruising en moet de fietser daarom voorrang verlenen? Google Maps.

P.S. de gemeente gaat de situatie waarschijnlijk aanpassen, dit omdat ook de gemeente van mening is dat de situatie verduidelijking behoeft.
 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

In het door u aangegeven geval kruist een fietspad een doorgaande weg. U wilt weten of er sprake is van een gelijkwaardige of ongelijkwaardige kruising.

Naar mijn idee is er sprake van een gelijkwaardige kruising. Als de voorrang niet geregeld is, is er sprake van een gelijkwaardige kruising. Voorrang op een kruising kan op twee manieren geregeld worden. Door verkeersborden (eventueel aangevuld met haaientanden op de weg) of door een uitritconstructie. Van beide is in dit geval geen sprake.
 
Bij een gelijkwaardige kruising geldt de regel: rechts heeft voorrang (artikel 15 lid 1 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Dus in dit geval heeft de (van rechts komende) fietser in principe voorrang. Dit is echter de theorie. In de praktijk blijken mensen, die op een weg rijden die veel breder is dan de kruisende weg/fietspad, in veel gevallen te denken dat ze voorrang hebben. Ik kan me voorstellen dat fietsers in dit geval het zekere voor het onzekere zullen nemen en zullen stoppen. Het is in elk geval een onduidelijke situatie. Het lijkt mij dan ook goed dat de gemeente d.m.v. een verkeersbord en haaientanden duidelijkheid schept door een ongelijkwaardige kruising te creëren, waardoor de fietsers voorrang moeten verlenen aan voertuigen op de kruisende weg.  
 
Meer informatie over voorrangsregels vindt u op onze website.