Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Milieu stickers

Vraag gesteld door Jan Vissers op 24 januari 2019

Milieu stickers. Op vooruit auto rechts onderin plakken.
Bij motor linkerkant? Voorvork.

Nu ga ik door verschillende landen van Europa waarbij een milieu stikker verplicht is. Wil dan de stikkers gaan plakken aan de rechterzijde, je moet nu wel alles boven elkaar plakken, kan dit moment nog niet anders. Dit geeft voor mij een gevoel van hinder, zichtbeperking.

De veiligheid voorop, is niet de bedoeling gedeelte dicht te plakken met stickers. Nu wie is nu aansprakelijk voor, als er een ongeval plaats vindt. Je bent normaal gesproken niet schuldig, maar er wordt nu gekeken naar belemmering van uitzicht. Je wordt aansprakelijk gesteld. Wat te doen?

Zelfs als je in v.b.Duitsland in de wintermaanden zonder winterbanden deel neemt aan verkeer. Bij ongeval ben je altijd aansprakelijk. Denkelijk ook met belemmering van zicht op weg. Nu is er een bepaalde plaats aangegeven om sticker te plakken, rechts onderin vooruit. Dat kan dus niet als je een stuk of zes van die stickers hebt, mede ook vinjetten op de zelfde plaats. Nu kan je ook worden bekeurd of gescand dat als de sticker niet op de juiste plaats zit een bekeuring krijgt toegezonden.

Zijn voor mij allerlei vragen die het niet gemakkelijk gaat maken en geen antwoord op kan krijgen. Met een antwoord van het zal wel loslopen heb ik niets. Als er iets fout kan gaan waardoor ik aansprakelijk gesteld wordt en er niets aan kan doen omdat de overheden dat aan de burger oplegd.

Is iets dat Europa een sticker uit gaat geven, of heeft dat een finacieel nadeel.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U gaat door verschillende landen met uw motor waarbij een milieusticker verplicht is. U vraagt zich dan af hoe u, zonder zichtbeperking, alle milieustickers kwijt kan. Als de stickers namelijk niet op de juiste plaats aangebracht worden dan krijgt u daar een bekeuring voor maar aan de andere kant zorgen de velen stickers ook voor beperkt zicht voor u.

Ieder land heeft zijn eigen regels voor milieuzones met daarbij zijn eigen grenswaarden en eventuele milieustickersysteem. Vindt de ANWB dit wenselijk? Nee. Doet de ANWB er iets aan? Ja, op www.anwb.nl/milieuzones kunt u de uitgangspunten lezen die de ANWB hanteert. Daarbij hoort o.a. duidelijkheid over de regeling, dat ook inhoudt dat niet iedere regio een nieuw systeem moet bedenken. Daarover is of gaat de ANWB in gesprek met wegbeheerders die niet aan deze uitgangspunten voldoen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, bijvoorbeeld voor de stad Antwerpen. Daar heeft de ANWB mee gepraat over het gebruik van een “digitaal” vignet waar in ieder geval geen aankoop of plakken van een echt vignet nodig is.

Kortom, we benutten iedere mogelijkheid om in dit geval de ledenwensen kenbaar te maken maar kunnen de wet en regelgeving van andere landen niet wijzigen. Wel kunnen we ons best doen om de informatie voor onze leden zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.

Meer informatie over milieuzones en milieustickers vindt u op onze website.