Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kun je een auto fabrikant aansprakelijk stellen voor geleden schade door een ondeugdelijk sleutelbeveiligingssysteem?

Vraag gesteld door Mw. Wagen op 8 januari 2019

Kun je een auto fabrikant aansprakelijk stellen voor geleden schade door een ondeugdelijk sleutelbeveiligingssysteem? De erkenning van de dealer dat het systeem niet veilig is en dat sleutels makkelijk op afstand gekopieerd worden is er.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u de fabrikant aansprakelijk kunt stellen voor geleden schade door toedoen van een ondeugdelijk sleutelbeveiligingssysteem.

Doelt u op 'keyless entry'? En waar bestaat voorts uw schade uit?***

Reactie van Mw. Wagen:

Dat klopt inderdaad, keyless entry. De schade bestaat uit gestolen goederen (golf spullen) uit de auto die niet volledig worden vergoed uit de inboedelverzekering (max €250).***

Reactie van Michiel Claesen:

Schade
Uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een andere partij hiervoor aansprakelijk is.

Oftewel, het is aan u om aan te tonen dat uw golfspullen uit de auto zijn ontvreemd, door toedoen van misbruik van het ' keyless entry-systeem'. Ook dient u te kunnen aantonen, dat u uw autosleutel op veilige wijze heeft opgeborgen, zodat criminelen niet op afstand het signaal van uw autosleutel kunnen oppikken.

Productaansprakelijkheid
Wanneer u schade lijdt als gevolg van een gebrekkig product kunt u de leverancier hiervoor aansprakelijk stellen. Afhankelijk van de hoogte van de schade (drempel ligt op circa € 1.200,- kunt u de dealer of de importeur aansprakelijk stellen.

Op grond van artikel 6:185 lid 1 sub e BW is een producent (leverancier) aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:
(e)- het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.

Met het oog op bovengenoemde en gelet op het feit dat veel autoproducenten het systeem (keyless entry) hebben aangepast, lijkt het mij lastig zo niet onmogelijk de schade op de dealer of importeur te verhalen.