Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gecondenseerde linker koplamp Toyota Aygo

Vraag gesteld door R. Wolf op 21 januari 2019

Geachte mevrouw, heer,

Ik heb een Toyota Aygo bouwjaar 2011 bij een dealer in Den Bosch, nieuw gekocht. De linker koplamp is na zes en half jaar, voor ±95% gecondenseerd. Na een telefonisch gesprek kreeg ik te horen dat de dealer dit zal doorspelen naar de importeur. Na anderhalve maand wachten op antwoord, kreeg ik te horen dat de importeur deze niet zal vergoeden! De garantie was verlopen.

Na vele telefoontjes met Radar, Consumentenbond, BOVAG e.a. adviseurs, kreeg ik te horen dat de importeur hier niets mee te maken had. De dealer was de verkoper en dus deze moest het afhandelen! Ik voelde dat ik voor de gek gehouden werd door de dealer. Toen ok dit tegen de desbetreffende manager vertelde, was zijn reactie nogal koel en vertelde dat hij niet van plan was deze kosteloos te vervangen! Ik vertelde dat er ook nog een wet was die productiefouten als zijnde wettelijk verplicht was om deze te vergoeden!

Na wat meer informatie verzameld te hebben en de website van de ANWB experts geraadpleegd te hebben, blijkt dat  het een veelvuldige klacht van de Toyota Aygo te zijn! Als dat zo is had de dealer dat bij het verkooppraatje moeten vertellen. Aan mij dan de keuze of ik de auto zal kopen of niet! Hij is hiervan in gebreke gebleven!

Mijn vraag is, kan ik dit juridische hard maken en wat voor advies kunt u mij geven!

Met vriendelijke groet.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een Toyota Aygo uit 2011 gekocht bij een dealer in Den Bosch. De koplamp is gecondenseerd en de importeur wilt de reparatie niet vergoeden. U vraagt zich af welke juridische mogelijkheden u hebt.

Wettelijke garantie
Wanneer u geen aanspraak kunt maken op een commerciële garantie, dan kunt u in geval van een consumentenkoop, vaak nog wel een beroep doen op de wettelijke garantie (conformiteit artikel 7:17 BW e.v.).

Terug naar verkoper
Voor een beroep op de wettelijke garantie, dient u te allen tijde de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen. Indien de verkoper niet thuis geeft, stel de verkoper dan per aangetekend schrijven in gebreke.

Kosten herstel 
Op grond van artikel 7:21 lid 2 BW komen de reparatiekosten voor rekening van de verkoper.

Geschillencommissie 
Wanneer de verkoper BOVAG-lid is, kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, anders bent u aangewezen op de kantonrechter (advocaat is hierbij niet verplicht).

Houdt u er wel rekening mee dat de leeftijd van de auto in dit geval een rol zal spelen. Een productiefout zou zich namelijk al veel eerder hebben geopenbaard.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.