Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boetes Italie in huurauto, bezit van eureopesche invalidekaart, volgens borden hadden invaliden toegang

Vraag gesteld door Oberon1562 op 9 januari 2019

Meerdere boetes, ook op zelfde locatie. Boetes zijn doorgestuurd via AVIS nederland naar ons. Boetes zelf van gemeente politie en provinciale politie. Alles in het italiaans (onbegrijpelijk voor ons). Borden gaven aan dat invaliden toegang hadden. Wij hebben Europese invalide kaart. Hoe kunnen we dit aanvechten? Kan de ANWB ons hierbij helpen?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Via Avis heeft u boetes ontvangen uit Italië. U wilt deze boetes aanvechten omdat u een invalide parkeerkaart heeft. Voordat ik hierover iets kan zeggen, wil ik u vragen alle stukken naar mij te mailen. 

Ik kom erop terug zodra ik de stukken heb ontvangen.

 

***

 

Reactie van Henny van den Bergh:
Hartelijk dank voor het toezenden van de stukken.

Brief van Avis
In de tijd dat u met de gehuurde auto rondreed, zijn er diverse overtredingen begaan. De Italiaanse instanties doen een verzoek aan Avis om de gegevens door te geven van de huurder/ bestuurder van de betreffende auto op het moment dat de overtredingen zijn begaan. Avis is verplicht om uw gegevens door te geven en mag hiervoor, volgens het huurcontract, administratiekosten in rekening brengen. Avis heeft deze administratiekosten van uw creditcard afgeschreven. Omdat u de boetes waarschijnlijk onterecht heeft ontvangen, raad ik u aan bij Avis een verzoek in te dienen om de administratiekosten slechts éénmalig in rekening te brengen. Stuurt u een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart mee als bewijs. 

Boete betalen of bezwaar?
Bezwaargronden voor verkeersovertredingen kunnen onder andere zijn: 

  •  Als het poststempel van de brief is gedateerd meer dan 360 dagen vanaf de datum dat de overtreding is begaan. Bij huurauto’s begint die termijn als de identiteit van de huurder bekend is gemaakt aan de autoriteiten.  
  •  Als u behoort tot een van de uitzonderingen van het onderbord. Bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart. Maak daarvan een kopie en stuur deze mee bij het bezwaar.  
  •  Bij verblijf in een hotel of bij gebruik van een parkeergarage binnen de zone. Vaak heeft het hotel of de parkeergarage een ontheffing. Stuur bij het bezwaar wel de hotelrekening of het parkeerkaartje mee.   
  •  U bevond zich niet op de plek van de overtreding. 

Bezwaar moet schriftelijk per aangetekende post gestuurd worden aan het adres dat in het proces-verbaal staat. 
U hoeft op dit moment de boetes niet te betalen. U moet wachten totdat u de boetes zelf thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u bezwaar maken tegen de boetes, iedere boete afzonderlijk. Een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart stuurt u mee bij het bezwaar. 

Meer informatie
Meer informatie over verkeersboete uit Italië en bezwaar tegen een Italiaanse boete vindt u op onze website. Hier kunt u ook een modelbrief bezwaar vinden. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand kunt u deze verzekering hierbij inschakelen.