Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Als ik niet meer in Zweden kom, zijn er dan consequenties voor het niet betalen van een verhoging van de boete?

Vraag gesteld door BanZweden op 7 januari 2019

Afgelopen zomer hebben we door Zweden gereden. Na thuiskomst zijn er 2 facturen voor tolkosten bezorgd. Het gaat om resp; €0,86 en €2,09. Alleen hierop zijn direct de kosten verhoogd. Ik weigerde de verhoging te betalen maar heb wel netjes de oorspronkelijke bedragen betaald die Zweden van mij tegoed had. Èn heb hierover een bezwaar ingediend. Nu zijn de kosten weer verhoogd. €2,09 en €0,86 zijn nu €76,94 en €29,39 geworden. Idiote bedragen m.i. En nu wordt er gedreigd met een incassobureau in te schakelen. Mag dit? En als wij de verhogingen weigeren te betalen, en Zweden niet meer in komen, kunnen hier dan nog consequenties aan vast komen te zitten?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Afgelopen zomer bent u in Zweden geweest. Een tweetal keer heeft u het verschuldigde tol onbetaald gelaten. Hierover heeft u een brief ontvangen, waarin u verzocht de verschuldigde tol inclusief een forse naheffing te voldoen. U vraagt zich af wat de consequenties zullen zijn, indien u deze kosten onbetaald zal laten.

Overeenkomst
Door de tolweg/tolbrug te gebruiken bent u een overeenkomst aan gegaan met desbetreffende tolinstantie. Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing, welke eveneens voorzien in de situatie waarbij een automobilist niet aan zijn betaalverplichting tol voldoet.

CJIB
Allee
n ten aanzien an verkeersboetes zouden de Zweedse autoriteiten de boetes (nadat de termijnen voor bezwaar en beroep is verstreken) op grond van het Kaderbesluit ter inning kunnen doorsturen aan het CJIB. Voor onbetaald gelaten tolgelden bestaat deze mogelijkheid echter niet.

Incassobureau/ civiele procedure
Wanneer de tolinstantie het tolgeld inclusief bijkomende verhogingen willen incasseren, kunnen zij dit in beginsel via een incassobureau laten verlopen. Vervolgstap zou een civiele procedure kunnen zijn.

Adviseer u derhalve contact op te nemen met desbetreffende tolinstantie, teneinde de zaak in der minne af te handelen. Wellicht dat het Europees Consumenten Centrum hierbij een rol zou kunnen vervullen., ofschoon er geen sprake is van een klacht over een consumentenkoop.

Meer informatie over tol in Zweden vindt op onze website.