Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat te doen bij inlevering oude auto vóór levering nieuwe.

Vraag gesteld door Brandts op 13 januari 2016

Ik heb een nieuwe auto gekocht bij de dealer waarbij de oude wordt ingeleverd. Deze moet eerder ingeleverd en zal worden verkocht. Het geld wordt niet uitbetaald maar in mindering gebracht op de nieuwe die over 2 maanden geleverd wordt. Wat te doen want de dealer zou tussentijds failliet kunnen gaan.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uw huidige auto ingeruild op een nieuwe auto. De nieuwe auto wordt pas over 2 maanden geleverd. De dealer wwilt de ingeruilde auto reeds nu al geleverd krijgen, opdat hij deze alvast in de verkoop kan zetten. Indien de ingeruilde auto voor levering van de nieuwe auto wordt verkocht, zal de inruilwaarde in mindering worden gebracht op de koopprijs van de nieuw te leveren auto. U vraagt zich af of dit wel zo verstandig is, met het oog op een eventuele tussentijdse faillissement van de dealer.

Risico van faillissement dealer
Mocht de dealer onverhoopt tussentijds failliet gaan nadat u uw ingeruilde auto heeft geleverd aan de dealer, dan kunt u er vergif op innemen dat u uw geld kwijt bent van de ingeruilde auto.

Risico faillissement vermijden
Dit probleem kunt u ondervangen door de auto niet officeel te leveren, oftewel: de auto zelf kan wel feitelijk geleverd worden aan de dealer, maar zonder dat daarbij het eigendom overgaat op de dealer.  Kentekenpapieren dient u dus niet over te dragen aan de dealer, maar in eigen beheer te houden.

Een andere optie is levering van de auto aan de dealer (incl kentekenpapieren), met als tegenprestatie - van de dealer - een bankgarantie of een depotstelling bij een notaris ter grootte van de overeengekomen inruilprijs van uw 'oude' auto. Of anders bij levering van desbetreffende auto direct de inruilprijs in ontvangst te nemen.

Indien de dealer niet bereid is tot depotstelling, bankgarantie of uitbetaling van de overeengekomen inruilprijs, dan adviseer ik de ingeruilde auto niet nu al over te schrijven op naam van de dealer, maar pas op het moment van levering van de niuwe auto.

Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijs ik u graag naar onze webpagina: 'Nieuwe auto betalen voor aflevering?'.