Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

gladde witte zebra strepen bij regen?

Vraag gesteld door peteroli op 12 mei 2017

de witte zebra strepen worden bij regen (spek) glad. De gemeente Breda ontkent dit voor de nieuwe grote zebra Willemstraat/Academiesingel en wijst elke aansprakelijkheid voor mijn enkel luxatie fractuur af.Graag uw onderbouwing van deze gladheid zodat ik de opstelling van de gemeente Breda kan aanvechten.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U stelt als verkeersdeelnemer schade te hebben opgelopen vanwege een gebrek aan de weg (spekgladde nieuwe zebrastrepen). De wegbeheerder (gemeente Breda) erkent geen aansprakelijkheid voor uw (letsel)schade. U vraagt zich af hoe te handelen.

Uitgangspunt bij schade is; een ieder draagt zijn eigen schade, totdat men kan bewijzen dat de wederpartij hiervoor aansprakelijk is, of de wederpartij zelf de aansprakelijkheid erkent.

Kortom, u moet dus kunnen bewijzen dat de weg gebrekkig was op moment van het ongeval. Ik zal morgen de verkeersdeskundigen binnen de ANWB raadplegen over de normen die voor aanleg van zebrapaden gelden.

Zou u mij tenslotte de toedracht van het ongeval kort kunnen beschrijven?

Meer informatie over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder vindt u op onze website.***

Reactie van peteroli:

Beste Michiel, op maandag 6 maart 19.00 ben ik op weg naar huis met mijn fiets onderuit gegaan op de natte en daardoor spekgladde witte zebra stroken van de Willemstraat/Academiesingel te Breda. Ik heb hierdoor een linker enkel luxatie fractuur opgelopen waarmee ik minimaal 3-4 maanden immobiel ben.***

Reactie van Michiel Claesen:

Er zijn richtlijnen waaraan markering moet voldoen. Daar zit ook een vereiste stroefheid bij, die zelfs geldt voor natwegdek. In de wegenbouw worden die eisen genoemd in het Bestek.

Indien er meerdere tweewielers op dezelfde locatie door toedoen van de gladde zebramarkeringen ten val zijn gekomen, dan zou u de plaatselijke politiek kunnen bewegen hierover vragen te stellen in de raadsvergadering. Wellicht dat hieruit een aanvullend onderzoek plaatsvindt voor het meten van de stroefheid.

Wellicht beschikt u over een rechtsbijstandverzekering, waarbij de kosten voor expertise (onderzoek naar stroefheid zebramarkering) gedragen wordt.

Kiwa KOAC
Voor meer informatie over onder meer het meten van de stroefheid van de weg en wegmarkeringen kunt u zich wenden tot Kiwa KOAC.

Kiwa KOAC is dé dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur.

Verkeersslachtofferlijn
Tot besluit wijs ik u op onze verkeersslachtofferlijn. De Verkeersslachtofferlijn adviseert over de aansprakelijkheid en het verhalen van letselschade na een verkeersongeval. Een ervaren medewerker geeft advies over de afhandeling van een verkeersongeval. Ook voor een persoonlijk gesprek over de gang van zaken rond het ongeval kun je terecht bij de Verkeersslachtofferlijn. De Verkeersslachtofferlijn is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 269 7766.***

Reactie van peteroli:

Is de ANWB op de hoogte dat de witte zebra stroken glad(kunnen) worden bij regen?