Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geld terugeisen bij verborgen gebreken?

Vraag gesteld door benonderweg op 17 september 2018

Ik heb een aantal weken geleden een Ford Taunus uit 1972 gekocht. Deze leek aanvankelijk in orde te zijn, wat de verkoper ook beaamde, de motor liep goed en er was nauwelijks roest.

Na de koop de auto bij een vriend op de hefbrug bekeken en nu blijkt de auto toch een flinke klapper te hebben gemaakt waarbij de voorste asdrager en de vooras is verbogen. Dit heeft de verkoper mij niet verteld en dit heb ik, als leek, ook niet gemerkt.

Ik heb een koopovereenkomst ondertekend waarin staat dat de ik geen aanspraak kan maken op eventuele verborgen gebreken.

Kan ik nu alsnog via dwaling of bedrog geld terugeisen, of ten minste een deel van de reparatiekosten? Hoe pak ik dit aan?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs heeft u bij een autobedrijf een oldtimer (Ford Taunus uit 1972) gekocht. Naar nu blijkt, is de voorste asdrager en de vooras is verbogen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Bij de beantwoording van de vraag ga ik ervan uit dat de as(drager) dusdanig verbogen is, dat dit een afkeurpunt zou opleveren bij de APK.

Wanneer u een auto koopt bij een autobedrijf, dan mag u ervan uitgaan, dat deze geschikt is om veilig aan het verkeer deel te nemen. Als de gebreken een afkeurpunt vormen bij de APK, dan is deze auto niet geschikt voor normaal gebruik.

Exoneratie clausule verkoper
Wettelijk bezien is het niet toegestaan een beding op te nemen, welke een dergelijke aansprakelijkheid uitsluit.

Wettelijke garantie
IWanneer de auto niet geschikt is voor normaal gebruik, derhalve niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst, is er sprake van non-conformiteit (art 7:17 BW).

De redelijke verwachting dient naar objectieve maatstaven - prijs, bouwjaar, kilometrage en informatie verkoper - te worden beoordeeld. Ook spelt mee of u voldaan heeft aan uw onderzoeksplicht versus de mededelingsplicht van de verkoper.

Kosten herstel
Wanneer vaststaat dat de auto ondeugdelijk (non-conform) is, dan komen de herstelkosten - art 7:21 lid 2 BW - voor rekening van de verkoper.

Dwaling art 6:228 BW
Eventueel zou u zich ook op dwaling kunnen beroepen. Er is sprake van dwaling wanneer u bij de juiste voorstelling van zaken, niet tot koop zou zijn overgegaan, waarbij de verkoper deze informatie heeft verzwegen, dan wel onjuiste informatie heft verstrekt.

Of een beroep op dwaling kans van slagen heeft, hangt geheel af van de feiten en de omstandigheden, waaronder de koopovereenkomst totstand is gekomen.

Geschillencommissie
Indien de verkoper lid is van de BOVAG, kunt u geschillen ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. In elk ander geval bent u aangewezen op de rechter.

Meer informatie over klachten na aankoop of dwaling bij aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van benonderweg:

Geld hetzelfde als de verkoper een particulier is?***

Reactie van Michiel Claesen:

Indien u de auto van een particulier heeft gekocht (die niet handelt in of zijn beroep maakt van het verkopen van auto´s) dan maakt dat in desbetreffende kwestie zeker verschil.

Zo kunt u zich niet beroepen op de wettelijke garantie. Er is immers geen sprake van een consumentenkoop, maar van een particulierenkoop.

Voor een beroep op dwaling geldt er ten aanzien van een particuliere koop een meer omvattende onderzoeksplicht.