Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

de nieuwe verkoop bemiddelaar van het recreatie dorp eist 10% vergoeding bij verkoop en meer..

Vraag gesteld door cvdwater op 24 september 2018

op Recreatie park De Ossenberg is sinds ongeveer een jaar een nieuwe bemiddelaar voor de verkoop van Huisjes met of zonder koopgrond.
Hij heeft eenzijdig vastgesteld dat bij verkoop :

Verkoop MOET altijd via het parkmanagement.

Eigenaar en Parkmanager komen gezamenlijk tot een prijsvaststelling voor het te verkopen object.

Bij verkoop is er 10% (!!) van het verkoopbedrag aan het parkmanagement verschuldigd. (ongeacht of het huur- of koopgrond is.)

Hier moet een nieuwe eigenaar bij inschrijving op het park voor tekenen. anders wordt men niet op het park toegelaten.

Het zou een Recron regel zijn! Er is geen discussie over mogelijk!

mijn vraag is of dit zomaar kan, alvast bedankt voor de reactie,
Mevr c van de Watering

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich als recreant op een camping af of de camping - middels een verkoopbemiddelaar- een vaste percentage van 10% kan eisen als bemiddelingskosten/

RECRON voorwaarden
Indien de camping bij de RECRON is aangesloten, dan is de door u omschreven bemiddeling in strijdt met artikel 9 RECRON voorwaarden (vaste plaatsen). Aanvullende verkoopvoorwaarden van de ondernemer mogen niet in strijd zijn met de RECRON voorwaarden.

Op grond van de RECRON voorwaarden staat het u immers vrij het kampeermiddel (met behoud plaats) zelf of via een bemiddelaar te verkopen.

Bemiddelingskosten
De bemiddelingskosten (vaste prijs of vaste percentage) dienen op grond van de RECRON voorwaarden in redelijke verhouding staan tot de geleverde tegenprestatie van de bemiddelaar.

Recht hebben, recht krijgen
Het komt nogal eens voor dat ondernemers de verkoop van het kampeermiddel blokkeren, indien de recreant weigert in te stemmen met deze onredelijke verkoopvoorwaarden. Je zou als recreant- al dan niet onder protest - ervoor kunnen kiezen, in te stemmen met deze onredelijke voorwaarden.

Wanneer de verkoop is afgerond, kunt u per aangetekende brief bezwaar aantekenen tegen deze wanpraktijken, waarbij u bijvoorbeeld een gedeelte van de onverschuldigd betaalde bemiddelingskosten terugvordert, De Geschillencommissie Recreatie heeft in dergelijke geschillen uitspraken gedaan, welke in het voordeel van de recreant is beslecht.

Geschillencommissie
Geschillen met een RECRON aangesloten camping kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.