Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Camper gekocht van particulier met verborgen schade. Wat zijn onze juridische mogelijkheden?

Vraag gesteld door BosmanH op 13 oktober 2017

De camper gekocht van een particulier, het is een oude camper ('92). Direct gekeurd door garage, motorisch prima. Na 3 maanden laat een sierlijst los, blijkt dat de metalen ophanging los in het hout zat. Omdat we niet gerust zijn, laten we de camper checken door gespecialiseerd camper bedrijf. Blijkt houtrot door vocht van de balken waar deels bovenbouw op steunt, en reeds doorzakt (!). Is eerder gerepareerd maar niet goed. Voor 1750€ wordt het goed gerepareerd. We willen dit gebrek verhalen op de verkopers. Wij denken dat ze dit wisten maar niets hebben gezegd (omdat er aan gerepareerd is). Zij vinden dat ze niet aansprakelijk zijn, omdat het een oude camper is en wij ervoor hebben gekozen geen keuring te laten doen vooraf. Wat zijn onze mogelijkheden/kansen?? Er zijn nog geen 6 maanden voorbij vanaf de aankoop.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft van een particulier een oudere camper (1992) gekocht. Na onderzoek blijkt er sprake van schade (vocht) te zijn in de opbouw van de camper. De schade blijkt eerder provisorisch te zijn hersteld. De verkoper geeft niet thuis. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie
Er is hier geen sprake van een consumentenkoop (consument vs professionele verkoper), derhalve kunt u zich nu niet beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW). De zes maanden termijn war u aan refereert speelt hier dan ook geen rol.

Dwaling
Bij dwaling wordt er een overeenkomst gesloten op basis van verkeerde informatie. Deze informatie moet zo belangrijk zijn dat als de koper het had geweten, hij de koop niet zou hebben gesloten of voor een aanzienlijk lagere prijs.

Mocht u kunt aantonen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek en deze informatie met opzet voor u heeft achtergehouden, dan kunt u zich met beroepen op dwaling (art 6:228 BW).

Onderzoeksplicht
Een koper heeft een onderzoeksplicht. Zaken die hij/zij belangrijk vindt moet hij/zij onderzoeken en bespreken voor het sluiten van de koopovereenkomst. Echter, tegenover de onderzoeksplicht van de verkoper staat de informatieplicht van de verkoper.

Het argument van de verkoper - u heeft uw onderzoeksplicht verzaakt - ontslaat de verkoper er zeker niet van te informeren naar gebreken, waarvan hij op de hoogte is.

Bewijs
Voor een geslaagd beroep op dwaling moet u dus te kunnen aantonen, dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek, en dit gebrek voor u verzwegen heeft. Voorts moet u aantonen dat dit gebrek dusdanig ernstig is, dat u anders de camper niet gekocht zou hebben, dan wel niet gekocht zou hebben voor deze prijs.

Civiele procedure
Komt u er niet uit met de verkoper, dan kunt u overwegen dit geschil te laten toetsen door de rechter.

Meer informatie over dwaling bij aankoop vindt u op onze website.