Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Binnen zes maanden na aankoop dure reparatie aan auto. Kan ik me beroepen op non-conformiteit?

Vraag gesteld door Rémie op 16 augustus 2017

In maart heb ik bij mijn garage een Renault Kangoo uit 2003 gekocht voor €3500,- met 103.000 km op de teller. Begin deze maand viel de compressie weg toen ik ermee op de snelweg reed. De Wegenwacht en de persoon van het bergingsbedrijf vermoeden dat de distributieriem is gesprongen, deze is in 2015 vervangen door dezelfde garage.

Bij de garage vertellen ze me dat ze de cilinderkop naar een revisiebedrijf willen sturen, de motor is echter nog niet gedemonteerd. Ook is nog niet vastgesteld dat de distributieriem is gesprongen, omdat ze die kap niet hebben verwijderd. De garage geeft aan de kosten van demontage en montage op zich te willen nemen, de andere kosten zijn voor mijn rekening. Hoe hoog die kosten zijn wordt alleen bij benadering aangegeven, maar ik mag zeker op €1500,- rekenen. Met de garage is nu afgesproken dat ze de motor gaan demonteren, daarna wordt besproken wat de vervolgstappen zijn.

Mijn vraag is wat ik in alle redelijkheid van de garage mag verwachten. Kan ik me beroepen op non-conformiteit, omdat ik de auto minder dan zes maanden geleden heb gekocht? De garage heeft duidelijk aangegeven dat ze niet betalen voor een eventuele reparatie en dat bij een geschil de BOVAG erbij wordt gehaald. De garage is aangesloten bij de BOVAG. Ze beroepen zich op argumenten als "dat kan gebeuren met oude auto's" en "het is een kwestie van pech hebben". Ik wil aannemen dat de garage te goeder trouw handelt, maar dat ontslaat ze m.i. niet automatisch van hun verantwoordelijkheid. Ik heb geen rechtsbijstandverzekering en de aanschafprijs van de auto was te laag om een geschil bij De Geschillencommissie Voertuigen op te starten.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt afgelopen maart bij een BOVAG-garage een occasion gekocht uit 2003 met 103.000 op de teller. De distributieriem is in 2015 vervangen. Begin deze maand bevond u zich op de snelweg toen de compressie wegviel. Volgens de Wegenwacht en het bergingsbedrijf zou de distributieriem gesprongen zijn. Door de verkoper is nog niet vastgesteld wat het probleem precies is. Echter, zij geven op voorhand aan alleen de kosten voor demontage en montage op zich te willen nemen. De hoogte van de totale kosten kan pas vastgesteld worden na demontage. De afspraak is nu dat de verkoper in ieder geval gaat demonteren en daarna wordt met u besproken wat de vervolgstappen moeten zijn. U vraagt zich af of u zich kunt beroepen op non-conformiteit.

Wanneer u een tweedehands auto koopt, mag u verwachten dat deze auto de eigenschappen bezit voor veilig en normaal gebruik. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Als de verkoper het gebrek kende maar niet aan u heeft verteld bij de koop kunt u de verkoper daarop aanspreken. U moet dit wel kunnen bewijzen. Alleen als u bewijs hebt kunt u de verkoper hiervoor aansprakelijk stellen. Als koper hebt u ook een vergaande onderzoeksplicht.

Overigens wordt een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen.

In uw geval is volgens de verkoper de distributieriem in 2015 al vervangen. Dat houdt in dat de betreffende riem zeker tot 2020 probleemloos moet kunnen functioneren. Indien wordt vastgesteld dat de distributieriem gesprongen is, hoeft u die voortijdige breuk (nog) niet te verwachten. U kunt daarom eisen dat de auto kosteloos wordt gerepareerd of vervanging eisen van de auto voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt). Omdat het hier gaat om een occasion kan het in de praktijk soms lastig zijn om een gelijkwaardige auto aan te bieden. De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden. Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto elders kunt laten herstellen of u kunt de koopovereenkomst ontbinden.

Voor het stappenplan 'klachten na aankoop', verwijs ik u graag naar onze website.