Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeerd bedrag betaald verkeersboete

Vraag gesteld door RobbieO op 18 februari 2017

Per abuis heb ik 43 ipv 45 euro verkeersboete betaald aan het CJIB. Nu krijg ik een aanmaning van 2 + 18 euro extra boete. Dat is toch absurd. In normaal zakelijk verkeer ontvang je toch eerst aanmaning zonder verhoging. Ik betaal altijd alles op tijd. Zo jaag je mensen richting burgerlijk ongehoorzaamheid! Wat te doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een aanmaning van het CJIB ontvangen, vanwege het feit dat u per abuis € 43 ipv € 45 heeft overgemaakt. Aanmaning bestaat t uit onbetaald gelaten bedrag ad € 2 en een extra boete van € 18. U vraagt zich af waarom niet - net als in het handelsverkeer - niet eerst een herinnering kan volgen zonder bijkomende kosten.

Deel uw mening dat het te gek voor woorden is dat de overheid - wanneer sprake van een kennelijke vergissing - direct een verhoging van de boete doorvoert.

U zou in eerste instantie kunnen overwegen om het openstaande bedrag van € 2 over te maken om vervolgens schriftelijk bezwaar te maken tegen de verhoogde boete, nu duidelijk is dat er hier sprake is van een kennelijke vergissing. Houdt u daarbij wel de uiterste betaling van deze verhoging ind e gaten (plan desnoods een betaling van € 18 in een dag of twee voor de uiterste betaaltermijn).

Nationale Ombudsman? ANWB Algemeen Ledenbelang
Mocht uw bezwaar in verband met de verhoogde boete worden afgewezen, dan raad ik u aan een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. Ik zal op mijn beurt van uw opmerking een ledensignaal maken en doorsturen aan ANWB Algemeen Ledenbelang, die deze zaak kunnen aankaarten bij de desbetreffende instanties.

Digitaal Loket
Betalen via het Digitaal loket van het CJIB voorkomt een dergelijke vergissing. Bedrag en betalingskenmerk boete wordt automatisch overgenomen in uw betaling.