Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onjuist gebruik recronvoorwaarde (schade € 10.000)

Vraag gesteld door chantage op 23 februari 2018

Onlangs heb ik mijn chalet in Ruinen verkocht voor € 20.000.00 euro.
Vlgs mij was het chalet van 2002 maar dit bleek later niet te kloppen wan hij was 8 jaar ouder. Ik wist niet want dit had de vorige eigenaar mij verteld.
Mijn makelaar heeft de koopster bij het parkmanagement voor gesteld i.v.m. toestemming. De koopster vroeg aan de beheerder of een prijs van € 20.000,00 reeel was. Hij vond van wel.
Toen later bleek dat het chalet ouder belde de beheerder de makelaar op dat het jaartal niet klopte en dat hij de koopster moest inlichten over het bouwjaar. Ook werd de makelaar en ik beticht van oplichting tevens vertelde hij dat hij geen nieuwe kopers ging dulden en ik een opzegging van het huurcontract tegemoet zien
De makelaar heeft de andere dag de koopster gebeld maar deze was al helemaal bijgepraat door campingbeheerder. De koopster wist ook al de campingbeheerde geen nieuwe kopers accepteerde en mij anders de huur ging opzeggen. Zij bood € 10.000,00
Ik zat in een spagaat. Ik kon geen kant op en heb dit moeten accepteren. Als ik dit niet had gedaan had ik op het eind van het jaar mijn chalet moeten slopen en had ik niets gehad.
Inhoudelijk had de campingbeheerde niets te maken de verkoop behalve de goedkeuring maar hij heeft mij in een onmogelijke positite gebracht en dat heeft mij veel geld gekost.
Ik heb dit zelf gevoeld als chantage, een soort campingmaffia.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met de camping ondernemer ter zake de verkoop van uw chalet met behoud van staanplaats. U verwijt de ondernemer inmenging in de koopovereenkomst tussen u en de koper. Mede door de (onrechtmatige) handelswijze van de ondernemer heeft u uw chalet voor 50% van de initiële verkoopprijs moeten verkopen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Te goeder trouw
Bij de verkoop van het chalet bent u uit gegaan van een bouwjaar, zoals opgegeven door de toenmalige verkoper. Derhalve heeft u te goeder trouw gehandeld.

Onrechtmatig handelen ondernemer
De ondernemer heeft mede veroorzaakt, dat u met uw rug tegen de muur stond, waardoor u noodgedwongen het chalet voor een significant lagere orijs moest verkopen. Kort gezegd kwam het erop neer dat u alleen zaken mocht doen met desbetreffende koper, die hiervan lucht had gekregen. Gevolg was dat u € 10.000,- minder voor uw chalet heeft ontvangen.

Vastststelling hoogte schade
Mocht komen vast te staan at de ondernemer onrechtmatig heeft gehandeld, waardoor deze schadeplichtig is, dan moet vervolgens de hoogte van de schade te worden vastgesteld.


Bij vaststellen van de waarde van een chalet dient te worden uitgegaan van het kampeermiddel zelf, zonder 'het mooie plekje op de camping'. Het zou best zo kunnen zijn dat de waarde van het kampeermiddel zelf de uiteindelijke verkoopprijs van € 10.000,- niet overstijgt, in dat geval zou u geen schade hebben geleden.

Geschillencommissie Recreatie
Indien u kunt bewijzen, dat u door toedoen van de ondernemer schade heeft geleden, dan zou u kunnen overwegen het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Beroep op dwaling
Tevens zou u kunnen overwegen de verkoper aan te spreken van wie u destijds het chalet heeft gekocht. Op grond van informatie van deze verkoper was u immers in de veronderstelling dat het chalet uit 2002 was. Middels een beroep op dwaling (art 6:228 BW) zou u eventueel de koop gedeeltelijk kunnen vernietigen, opdat de verkoper u een gedeelte van de toenmalige koopprijs aan u terug betaalt.

Meer informatie over dwaling bij aankoop vindt u op onze website.