Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik heb een geldig Brobizz kastje waarmee ik de tol op de Noorse wegen betaal. Dat gaat vaak goed. Soms ook niet.

Vraag gesteld door EPCplc op 27 december 2016

Ik kom veel in Noorwegen. Ik heb een geldige Brobizz kastje waarmee ik de tol op de Noorse wegen betaal. Dat gaat vaak goed. Soms ook niet dan weigert de apparatuur van de wegbeheerder.
Mijn Brobizz kastje zou ook kunnen weigeren, maar op mijn tocht door Noorwegen kom ik ca 12 tolpoorten tegen die het goed doen en een enkele niet. Vaak weigert de poort van Svinesund brug. Ik krijg jaarlijks drie tot vijf meldingen van het EPCplc om als nog te betalen.
Vraag 1. Moet ik betalen als de elektronica van de wegbeheerder weigert.
Vraag 2. Is het bewijs dat mijn brobizz de meerderheid van de passages goed registreert valide voor een bezwaar?
Vraag 3. Is EPCplc/ Noorse wegbeheerder bevoegd in Nederland tolgeld te innen? Wat is de rechtsgrond ?
Vraag 4. Is EPCplc/ Noorse wegbeheerder bevoegd in Nederland een boete op te leggen wanneer niet op tijd de nota van EPC is voldaan?
Vraag 5. Moet EPCplc niet eerst nog een herinnering sturen voor dat een boete wordt uitgeschreven?

Graag uw visie op een en ander.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U verblijft bij regelmaat in Noorwegen. U beschikt dan over een Brobizz tolkastje. Een enkele keer doet zich bij een tolpoort een probleem voor, waardoor er geen betaling plaatsvindt via dit tolkastje. U heeft hierover een aantal vragen gesteld.

Betalen als apparatuur tolinstantie weigert?
Ja, u bent te allen tijde op desbetreffend traject tol verschuldigd. Bovendien is niet duidelijk of het probleem veroorzaakt wordt door de apparatuur of de tolinstantie.

Bezwaar maken tegen boete zinvol indien blijkt dat Brobizz tolkastje goed functioneert?
Indien een boete in uw ogen ten onrechte is opgelegd staat het u vrij hiertegen bezwaar te maken. Indien blijkt dat fout bij tolinstantie ligt vind ik dat u alleen het verschuldigde tol dient te voldoen zonder een eventuele boete/verhoging.

Is EPCplc/Noorweegse tolinstantie bevoegd in Nederland geld te innen?
Ja, via civiel rechtelijke weg kan iedere buitenlandse instantie/persoon een geldvordering instellen in Nederland.

Is EPCplc/Noorse tolinstantie bevoegd in Nederland een boete op te leggen?
Omdat Noorwegen geen EU-land is, kan de inning van de verkeersboete niet op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties aan Nederland worden overdragen. Het is wel mogelijk dat er een incassobureau wordt ingeschakeld om de boete te innen.

Moet het EPCplc niet eerst een herinnering sturen alvorens een boete op te leggen?
Een en ander hangt af van de regels zoals gesteld door de Noorse tolinstantie/Noorse autoriteiten.

Het is aan te raden om alsnog te reageren door een brief/ mail te sturen kopie aan tolinstantie) om de situatie uit te leggen en hen te verzoeken de oorspronkelijke verschuldigde tol te mogen voldoen zonder bijkomende kosten.

Bij een bekeuring van buiten de EU kunnen de buitenlandse autoriteiten uw naam in het opsporingsregister opnemen. U loopt in dat geval het risico dat u bij de grensovergang of een verkeerscontrole alsnog moet betalen.

Informatie over tol in Noorwegen vindt u op onze website.