Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete in Belgie

Vraag gesteld door Youayach op 2 november 2018

Ik heb een verkeersboete (snelheid) gehad in Belgie in juni 2017. De boete bedroeg 275 euro. Ik heb dit bedrag geprobeerd over te maken maar de acceptgiro die bijgevoegd was klopte niet. Na meerdere malen te hebben gebeld en gemaild met de verkeersdienst aldaar werd de zaak nog ingewikkelder en de info van hen klopte steeds niet. Ik ben uiteindelijk gedagvaard en ben vervolgens op 23 aug 2018 naar Brussel gereden om mij te verantwoorden bij een Nederlandstalige rechter. Deze rechter heeft mijn boete verlaagd naar 40 euro met daarbijkomende rechtbankkosten. Al met al zou het totale bedrag rond 150 euro komen. Nu heb ik op 23 aug 2018 een brief gekregen van de rechtbank dat ik een bedrag van 317.58 euro moet betalen. In dit bedrag zitten plotseling "bijzonder fonds à 200 euro en "fonds voor de juridische 2delijns bijstand" à 20 euro.
Naar mijn idee klopt deze betaling niet aangezien ik bij de overtreding geen schade heb toegebracht aan derden. Ik heb daarom ook uw hulp nodig.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen uit België voor een snelheidsovertreding.Doordat betaling niet lukte heeft u uiteindelijk een dagvaarding ontvangen en bent u naar Brussel gegaan. De rechter heeft de boete vastgesteld met daarbij rechtbankkosten. In augustus heeft u een brief ontvangen en nu moet u daarbij ook een verplichte bijdrage betalen aan het Fonds tot hulp van slachtoffers èn aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. U bent van mening dat dit niet klopt.

Het klopt wel degelijk.

Fonds tot hulp van slachtoffers

Als de rechter u veroordeelt tot een criminele of een correctionele hoofdstraf, verplicht hij u ook om een bepaalde som geld te betalen als bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.Deze bijdrage is 25 euro, te verhogen met de opdeciemen op de geldboete. Dit betekent dat u dit bedrag moet vermenigvuldigen met een bepaalde factor, die op dit moment 8 bedraagt, ( = € 200)

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

Met de opbrengst van dit Fonds wil Justitie de juridische tweedelijnsbijstand aanvullend financieren. Zo blijft justitie toegankelijk voor minder gegoede rechtzoekenden en kunnen advocaten die zulke prestaties leveren, rekenen op een billijke vergoeding.

De bijdrage aan het Fonds is bepaald op € 20. Onder andere moet elke veroordeelde in strafrechtelijke zaken het bedrag betalen.