Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheidsaanduiding matrixborden

Vraag gesteld door jaap1 op 8 februari 2017

Om 7.00 uur rijd ik op de A12 in de richting Utrecht. Het is mistig, het verkeer is druk rijdt nog wel door maar hangt tegen een file aan. De toegestane snelheid is 130 km. De matrixborden staan om de ca. 500 meter maar zijn allen gedoofd. Plotseling flitst het volgende matrix bord aan, aanduiding 50 km. Iedereen op de rem en er ontstaat inderdaad een spontane file. Volgende matrixborden zijn uit en iedereen rijdt weer. Dit herhaalt zich een paar keer waardoor het onrustig rijden is. Waarom wordt er bij een dergelijke verkeersdrukte het gehele traject niet begrenst door de matrixborden op bijvoorbeeld 100 km, zoals bijvoorbeeld wel in Duitsland gebeurt?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een opmerking over de werking en het gebruik van de matrix borden gedurende een door u omschreven situatie.

Ik begrijp dat u deze opmerking aan de ANWB richt gezien onze dagelijkse verkeersinformatie. De matrix borden vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik ken het dergelijke voorval niet maar misschien dat er een technische reden was of juist vanuit een bepaalde visie. Misschien kunt u uw opmerking en suggestie het beste uiten middels het Contactformulier Rijkswaterstaat.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

In de situatie die u schetst (druk verkeer) kan het inderdaad gebeuren dat een forse rembeweging een file creëert.

Matrixsignalering gaat echter pas werken wanneer de snelheid onder een niveau zakt en dan schakelt die naar een max snelheid van 70 voor het verkeer dat die plek nadert. Wanneer de volgende drempel (naar beneden) genomen wordt schakelt de matrix naar 50km. Dat gebeurt dus met een zekere geleidelijkheid. Het kan ook zijn dat de signalering naar 70 gaat en daarna weer uitschakelt. Als de snelheidsafname sterk is kan de snelheid op de borden ineens naar 50 gaan.

En, matrixsignalering reageert op de snelheid van het verkeer en niet op de intensiteit.

De matrixsignalering is oorspronkelijk bedoeld als filestaartbeveiliging. Reagerend op het ontstaan van een file. Matrixsignalering is dus het gevolg van filevorming en de daaraan verbonden daling van de snelheid van het verkeer.

Het is wel logisch dat weggebruikers weleens de omgekeerde ervaring hebben: er is matrixsignalering die aanfloept, terwijl er nog niet zoveel aan de hand is en prompt zie je daarna de file ontstaan. Dan lijkt het erop dat de matrix de file creëert. Maar het omgekeerde is dus het geval: in de verte (nog niet te zien voor de automobilist), stroopt het verkeer op, snelheid neemt af, dat zet de matrix in werking en vervolgens remt het verkeer af. En dat is ook precies de bedoeling. Maar het moet wel geleidelijk gebeuren.

De ellende is dat veel automobilisten op hun eigen waarneming afgaan (er is niks aan de hand: ik rijd door) en daarna en daardoor abrupt afremmen.

Zo’n matrixsysteem kan niet zien waardoor de snelheid terugloopt. Kan een file zijn, of het begin van filevorming door drukte. Het reageert gewoon op de snelheid.

En ik zal niet ontkennen dat er een zeker self fulfilling element in zit. Mensen reageren immers ook op zo’n aanfloepende matrixsnelheid. Al met al wordt het voordeel van de waarschuwing voor echte file belangrijker gevonden dan het onbedoelde neveneffect van onnodig reagerende weggebruikers

Met extra filevorming als gevolg.

De matrixborden waren vroeger adviessnelheden.

De betekenis is echter veranderd. Het zijn nu wettelijke maximumsnelheden. Zonder dat het uiterlijk van de borden veranderd is.

Natuurlijk is het mogelijk rode randen aan te brengen. Op een aantal plaatsen is dat ook gebeurd. Daar waar handhaving op maximumsnelheid door politie ernstig werd vereist.

Het bezwaar is dat de matrixborden er nu niet geschikt voor zijn. Ook niet voor de 100 limiet. De borden kunnen alleen een aantal voorgeprogrammeerde beelden tonen. En daar zitten geen maximumsnelheden 100 (met rode rand) bij.

Aanpassing van (alle) matrixborden zou een enorme investering zijn.

Daarom worden alleen de borden aangepast waar het strikt noodzakelijk is.