Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

mag ik een aanhanger achter een aanhanger trekken?

Vraag gesteld door Tjibbe op 27 juni 2015

Trekkend voertuig mag 3500 kg trekken, daarachter een snipperaar op 80 km onderstel en daar achter een tandemasser om snippers op te vangen.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of het is toegestaan een aanhanger achter een aanhanger te trekken. 

In beginsel is het niet toegestaan, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Dit is geregeld in artikel 5.18.1 van de Regeling Voertuigen. Volgens lid 5 zijn het eerste en achtste lid niet van toepassing op landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Voor de volledigheid vindt u hieronder het desbetreffende artikel. 

Artikel 5.18.1. Alle categorieën voertuigen

  1. Met een motorvoertuig mag niet meer dan één aanhangwagen worden voortbewogen.
  2. Met een gelede bus mag geen aanhangwagen worden voortbewogen.
  3. Met een gehandicaptenvoertuig mag geen aanhangwagen worden voortbewogen.
  4. Met een motorfiets met zijspanwagen mag geen aanhangwagen worden voortbewogen, tenzij het wiel van de zijspanwagen is beremd.
  5. Het eerste en achtste lid zijn niet van toepassing op landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.
  6. Het eerste lid is niet van toepassing op een motorvoertuig waarmee meerdere aanhangwagens worden voortbewogen en waarbij de samenstelling van deze aanhangwagens blijkens het kentekenregister leidt tot één aanhangwagen.
  7. In afwijking van het eerste lid mag met een bedrijfsauto een samenstel van een dolly met oplegger worden voortbewogen.
  8. Een samenstel van een motorvoertuig en een aanhangwagen heeft ten hoogste twee draaipunten.