Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan ik stellen dat een garage nalatig is geweest bij de reparatie van mijn auto (kapotte turbo vervangen)?

Vraag gesteld door Frans_van_D op 28 februari 2017

Beste experts,

Ik wil u graag het volgende probleem voorleggen, in de hoop dat u er iets over kunt zeggen.

Begin augustus 2016 is bij mijn VW camper (California, op basis van een T5) de turbo kapot gegaan. De turbo zat er pas 40.000 km in, de auto had toen (augustus) bijna 200.000 km op de teller. Ik kampte ook met een koelvloeistofprobleem, waarvan de oorzaak nog niet gevonden was, ik verloor ongeveer 5 liter op pakweg 4000 km.
Het defect aan de turbo trad op toen we net vertrokken waren voor een vakantie en is door een erkende VW-dealer elders in Nederland gerepareerd. Toen de auto bij die dealer was, heb ik gebeld om op de waterpomp te wijzen als mogelijke oorzaak voor het koelvloeistofprobleem en daarmee voor de defecte turbo. Dit werd afgewimpeld “omdat de olie er goed uitzag”. Men heeft enkel en alleen de turbo vervangen, niet naar de waterpomp gekeken en niet de intercooler gereinigd of vervangen hoewel de turbo rammelend in zijn behuizing lag.

5 dagen en 1000 km later had ik in Zuid-Duitsland problemen die weer op de turbo wezen. Die bleek weer helemaal kapot te zijn. Daar werd wel verder gekeken en de waterpomp bleek een groot defect te vertonen dat waarschijnlijk het oorspronkelijke turbo-probleem veroorzaakt heeft. Het tweede turbo-probleem was waarschijnlijk veroorzaakt omdat men verzuimd had het gehele turbotraject grondig te reinigen en de intercooler te vervangen, waardoor splinters en/of slijpsel van de eerste defecte turbo konden gaan zwerven en de turbo kapot slaan.

Omdat ik wist dat de Nederlandse dealer normaal gesproken het recht had eerst zelf te proberen zijn fouten te herstellen, heb ik contact daarmee opgenomen. Men was niet bereid (niet in staat) de wagen te komen halen of iemand te sturen en ik kon niet zomaar even de auto 1000 km noordelijker komen brengen. Omdat de dealer bang was dat ik van hem wilde horen dat hij aansprakelijkheid erkende, heb ik hem gezegd dat ik die discussie niet telefonisch en op zo’n afstand wilde voeren. Ik wilde alleen graag de toezegging dat die discussie eventueel na terugkomst wel op inhoud gevoerd zou kunnen worden en niet op basis van dat formele “eerste reparatierecht” afgehouden zou kunnen worden.

Na thuiskomst heb ik het verloop op 2 A4’s gezet en voor opmerkingen/aanvullingen naar de dealer gestuurd. Die heeft schriftelijk gereageerd, waarbij niet gereageerd is op mijn weergave van de afspraak dat de discussie op inhoud gevoerd zou kunnen worden.

De dealer heeft aangeboden “uit coulance” een beperkt deel van zijn rekening terug te betalen, wat ik niet accepteerde omdat mijn schade flink hoger was. Daarop is mijn rechtsbijstandsverzekering in contact gekomen met de advocaat van de dealer. In dat traject is door de dealer de afspraak over discussie op inhoud toch ter discussie gesteld. Maar de dealer biedt nu wel een schikking aan van circa driemaal het eerstgenoemde bedrag, wat nog steeds een ruime factor drie onder mijn schadebedrag is. Argument voor het aanbieden van een schikking was iets als niemand zit op een rechtszaak te wachten, dat zijn alleen maar onnodige onkosten, ik (de advocaat) ben ook duur voor die dealer en ook al winnen we een rechtszaak natuurlijk meteen, we willen de rompslomp niet.
Wat ik graag wil is dat de discussie zich eerst toespitst op de in mijn ogen volstrekt onzorgvuldig uitgevoerde reparatie in Nederland, waardoor een kostbare nieuwe reparatie in Duitsland noodzakelijk werd. Feitelijk dus de toegezegde discussie op inhoud. Als dan duidelijk is dat de dealer nalatig is geweest, komt daarna eventueel wel een discussie over een schadevergoeding.

Mijn rechtsbijstandsverzekering adviseert de schikking te accepteren, maar zij waren sowieso steeds moeilijk vooruit te branden. Hoewel de dealer niet nadrukkelijk op dat eerste reparatierecht wijst, ze hebben alleen de opmerking in mijn document op een laat moment een keer in twijfel getrokken, wil mijn verzekering mij toch alleen maar doen geloven dat ik daardoor een erg zwakke zaak zou hebben. Dat de dealer en zijn advocaat traineren waar ze kunnen en uiteindelijk toch willen gaan schikken zet ze blijkbaar niet aan het denken dat hier wel eens sprake zou kunnen zijn van een geval van rechtsverwerking, waardoor ik door uitspraken van de dealer bepaalde verwachtingen zou mogen hebben…
Mijn verzekering dreigt zelfs het dossier te sluiten.

Ik besef dat het probleem gemengd technisch en juridisch is, vandaar dat ik eerst wil weten van deskundigen of het verantwoord is een turbo die na 40.000 km defect gaat in een auto met een koelvloeistofprobleem, zonder nader onderzoek naar de oorzaak simpelweg te vervangen, zonder daarbij ook aanvullende maatregelen te nemen zoals vervanging van de intercooler.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In augustus 2016 bleek de turbo van uw VW camper (California o.b.v. T5/ 200.000 km) defect. De turbo was 40.000 km ervoor ook al een keer vervangen. Turbo heeft u - vanwege aangevangen vakantie - bij een andere VW dealer in Nederland laten vervangen. Daags erna en 1000 km verder, constateerde de VW dealer in Duitsland een defecre turbo. U verwijt de Nederlandse dealer nalatigheid in de uitvoering van de reparatie. Uw rechtsbijstandverzekering stelt voor te schikken. U vraagt zich af of de dealer niet alleen het gevolg (defecte turbo) maar tevens de oorzaak had moeten achterhalen.

Defect aan een turbo is meestal het gevolg van een oorzaak die elders gezocht moet worden. Naast het plaatsen van een nieuwe turbo dient een garagist.

De drie meest voorkomende oorzaken voor defect raken van een turbo zijn;
onvoldoendesmering
vervuilde olie
inslag vreemd object

Als de dealer de voorgeschreven instructies voor het vervangen van een turbo had opgevolgd, dan had u niet na 1000 km bij de VW dealer in Duitsland gestaan met wederom een defecte turbo.

Evenmin kan de dealer in Nederland u tegenwerpen, dat u hem niet in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te herstellen, nu u telefonisch contact heeft gehad vanuit Duitsland.

Voorgaande overwogen - en uitgaande van uw informatie - ben ik van mening dat de garage in Nederland toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenis volgend uit de reparatieopdracht (ofwel; wanprestatie art 6:74 BW).

Mocht de dealer bij zijn standpunt blijven, verzoek dan uw rechtsbijstand om een expertise te laten uitvoeren. Vervolgens kunt u de zaak laten beslechten door de rechter of door de Geschillencommissie Voertuigen.

Bij een eventueel probleem met uw rechtsbijstandverzekeraar kunt u zich beroepen op de geschillenregeling (zie polisvoorwaarden).

Meer informatie over klachten na repoaratie en onderhoud vindt u op onze website.