Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe handelen na koop van een occasion die waarschijnlijk een lekke koppakking heeft.

Vraag gesteld door Far75 op 19 juli 2017

Vier dagen geleden heb ik een auto bij een handelaar gekocht, zonder garantie. Gisteren constateerde mijn garage sludge in de koelvloeistof en dat er mogelijk een koppak lekkage is. Dat weten ze pas als ze de motor hebben open gehaald. Daarna ben ik naar een andere garage gegaan, en ik kreeg hetzelfde verhaal te horen. Ik heb contact opgenomen met de handelaar. Hij geeft aan dat zijn monteur niet heeft aangegeven dat er iets met de auto was, terwijl er wel een controlebeurt is geweest. Hij wil de auto wel bekijken en tegen kostprijs maken. Daar ben ik het niet mee eens, ik vind dat hij dat kosteloos zou moeten repareren. Is dat redelijk om te vragen? Echter is zijn werkplaats op bijna 2 uur rijden van mij vandaan. Ik heb voorgesteld om de auto in mijn buurt te laten maken en de rekening door hem te laten betalen. Daar gaat hij niet mee akkoord, want hij wil zelf de diagnose stellen. Ik heb wel foto's gestuurd van de koelvloeistofdop maar dat vind hij niet voldoende.

We vertrouwen elkaar niet. Nu is zijn voorstel om de auto terug te brengen en dan krijg ik mijn geld terug. En ik vraag mij af of het verstandig is om met die auto helemaal die afstand te gaan rijden. En of ik echt mijn geld wel terugkrijg of dat hij minder geld terug geeft omdat hij dan een schade gaat verhalen op mij. En wat is handig, geld contant ontvangen of het op rekening gestort te krijgen? En wat moet ik zwart op wit laten vastleggen?

Wat zijn mijn rechten en waarmee kan ik akkoord gaan?

Advies graag.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bij een handelaar een gebruikte auto gekocht. Daags na levering bestaat het vermoeden - sulde in koelvloeistof - dat de koppakking lek is. U heeft geen garantie gekregen op de auto. De handelaar stelt van alles voor, maar niets is concreet. U vraagt zich af waar u verstandig aan doet.

De verkoper moet hebben geweten, of behoorde te weten dat er een probleem was met de koeling. De aanwezigheid van sulde geeft hier alle reden toe.

De verkoper geeft zelfs nog aan dat een monteur de auto voor levering geeft nagekeken?!

Als de verkoper u deze essentiële informatie niet achterwege had gelaten, dan had u de auto niet gekocht, of niet voor deze prijs. Ofwel; er is hier sprake van dwaling ex art 6:228 BW.

Naast de mededelingsplicht van de verkoper staat de onderzoeksplicht van de koper. Hoe ouder de auto des te groter de onderzoeksplicht.

Op grond van dwaling kunt u de koop (gedeeltelijk) vernietigen. U dient de auto terug te leveren, en de verkoper dient op zijn beurt het gehele aankoopbedrag terug te geven.

Ik adviseer u niet eerder een afspraak met de verkoper te maken, voordat alle afspraken en toezeggingen op schrift staat. Wat betreft terugbetaling aankoopbedrag; op dezelfde wijze zoals u destijds de koopprijs betaald heeft.

Meer informatie over klachten na aankoop, en dwaling bij aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van Far75:

Beste Michiel,

Bedankt voor uw antwoord. Ik kan de auto in principe terugbrengen en alles staat nu zwart op wit wat betreft het geld, dat wil zeggen alles staat op de mail. Maar mijn vertrouwen is gewoon weg in hem. Wie zegt mij dat als ik daar ben dat het dan toch niet anders zal gaan?

Vooral omdat hij ook heeft geopperd dat de sulde tijdens mijn rit naar huis is ontstaan of dat de vorige eigenaar de dop heeft schoongeveegd. Hij komt steeds met wat anders omdat ik weiger om de auto door hem te laten maken. Want als zijn monteur ernaar gekeken heeft dan heeft die dit zeker weten gezien. Wie zegt mij dat ze het goed repareren?

Het heeft met vertrouwen te maken. Wat de onderzoeksplicht betreft, ik heb de auto zo goed mogelijk bekeken, maar inderdaad niet onder de dop. Zoveel verstand heb ik niet van auto's en hij meldde dat er een controlebeurt is geweest. Hij meldt nu ook dat ze eerst gaan kijken en dan wordt er gekeken naar een oplossing en dat het niet perse voor kostprijs wordt gerepareerd. Maar dat is het, er wordt niks concreets gemaakt.

Ik hou eerst de auto zelf en laat er in mijn woonplaats naar kijken en hoop op het beste. Is dat verstandig of verlies ik dan al mijn rechten?