Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Haalbaarheid afwijzen aansprakelijkheidstelling door tegenpartij

Vraag gesteld door naamhaas op 17 april 2018

Enige tijd geleden sta ik met mijn auto stil voor een fietspad. Dit om eventueel verkeer van rechts voorrang te verlenen alvorens ik terrein pompstation oprij. Op dat moment zie ik 'in een flits' een brommer aanrijden die ter hoogte voorkant van mijn auto valt maar gelukkig niet tegen mijn auto aanrijd. Getuigen hebben politie en ziekenauto gebeld. Het bleek gelukkig mee te vallen m.u.v. schaafwond been van de bestuurder brommer en schade aan zijn brommer. Op verzoek politie heb ik een europeesch schadeformulier ingevuld samen met de berijder van de brommer. Nu stelt de bestuurder / tegenpartij mij aansprakelijk! Een onafhankelijke getuige, volgens mijn autoverzekeraar, heeft verklaard dat ik 'aanstalten maakte om fietspad over te steken'.... Ik schrok natuurlijk en wilde uitstappen waarbij ik mijn voet van het rempedaal haal. Omdat mijn auto een automaat heeft en ik nog een koude motor had (net van huis gereden) schoot daardoor de auto nog een klein stukje door voordat ik deze in de P-stand zette. Dat is wat mijns inziens de getuige heeft gezien, nadat bestuurder brommer net was gevallen. Dat is de stand auto waarop ik foto’s heb genomen. Diverse mensen ook wellicht getuige(n) hebben gezien dat ik na de valpartij van de berijder brommer mijn auto niet heb verplaatst. Op foto van mijn auto is een zware rugzak te zien op de grond van de berijder brommer. De 'ziekenbroeder' van de ambulance die de rugzak oppakte merkte op dat het een zware rugzak is. Wellicht is de berijder mede door zijn snelheid en gewicht van de rugzak in onbalans geraakt en daardoor gevallen, niet omdat ik geen voorrang heb verleend! De getuige beaamd in zijn verklaring dat fietspad bebladerd was en merkte ook de zware rugzak op.
Mijn verzekeraar heeft naar mij verklaard omdat het een onafhankelijke getuigenverklaring betreft de kans groot is dat een eventuele rechter als het voorkomt 'de kant kiest van de getuige'. Wat is uw visie daarop?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U bent aangesproken voor de schade van een bromfietser die is gevallen. De bromfietser kwam voor u van rechts. U geeft aan dat u stilstond en de valpartij niet heeft veroorzaakt. De tegenpartij heeft een onafhankelijke getuige die aangeeft dat u 'aanstalte maakte om het fietspad over te steken' met uw auto.

Zonder verder bewijs van uw verklaring zal de aansprakelijkheid inderdaad snel aan uw kant komen te liggen.

Om zijn schade te kunnen verhalen zal de bromfietser moeten bewijzen dat u zijn schade heeft veroorzaakt. Het voordeel dat de tegenpartij heeft, is dat hij voor u van rechts kwam. Daarbij had de bromfietser voorrang en komt het vermoeden van schuld al snel bij u te liggen.

De bromfietser kan door de getuige aantonen dat u het fietspad opreed, of daartoe aanstalte maakte, waardoor hij/zij is gevallen. Als er onafhankelijke getuigen zijn kan dat inderdaad voldoende bewijs zijn.

De vraag is of er feiten of getuigen zijn die uw verklaring kunnen bevestigen, namelijk dat u stilstond. Heeft ook u een (onafhankelijke) getuige, dan zal de bromfietser met meer bewijs moeten komen. Heeft u geen bewijs, dan is de kans groot dat een rechter uitgaat van de verklaring van de getuige van de tegenpartij. Uw verzekering kan hierin overigens een eigen beslissing nemen en zal deze zaak niet voor de rechter laten komen als zij het vermoeden hebben dat u daar geen gelijk zult krijgen.

Al met al is het zaak om na te gaan of er getuigen ter plaatse waren die uw verhaal kunnen bevestigen.

Vermoedens met betrekking tot de rugzak blijven vermoedens en spelen pas mee als vast komt te staan dat de bromfietser is gevallen door eigen toedoen. Ook een gedeelde schuld zou dan mogelijk zijn.

Meer informatie over aansprakelijkheid na een aanrijding vindt u op onze website.