Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

forensenbelasting

Vraag gesteld door elheems op 29 juni 2017

Wij hebben een toercaravan, die op vaste plaats op een minicamping staat bij een boerderij. Nu krijgen we een aanslag voor forensenbelasting van de gemeente. Maar we hebben geen wc. We maken gebruik van de wc en douche van de camping. Mag de gemeente forensenbelasting heffen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden zou ik graag willen weten om welke gemeente het hier gaat.***

Reactie van elheems:

Het gaat hier om gemeente Kaag & Braassem. Maar de regels zijn toch landelijk?***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt uw toercaravan op een vaste plaats staan. De toercaravan beschikt niet over een toilet. U vraagt zich af of u de forensenbelasting moet betalen.

Wettelijke basis
Artikel 223 van de Gemeentewet biedt de basis voor de heffing.

Het is vervolgens aan de verschillende gemeenten om te bepalen of ze forensenbelasting willen heffen. Zo ja, dan moet dit in de plaatselijke verordening geregeld zijn. Daarin is bepaald wie er forensenbelasting moet betalen.

Zo heeft de gemeente Kaag & Braassem in artikel 2 lid 1 van de plaatselijke verordening bepaald dat zij forensenbelasting heffen van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Gemeubileerde woning
De vraag in dit geval is of uw toercaravan onder een dergelijke gemeubileerde woning valt. In de rechtspraak is een aantal eisen geformuleerd waarin een 'gemeubileerde woning' moet voldoen. Zo moet de gemeubileerde woning een toilet, de beschikking over een keuken en een wasgelegenheid hebben.

In uw geval beschikt de toercaravan niet over een toilet. Dit zou voor u een grond voor bezwaar tegen de opgelegde forensenbelasting kunnen zijn.

Meer informatie over forensenbelasting vindt u op de website van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).