Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Er staat een 90 km bord op een weg waar ik 80 moet rijden???? Frankrijk

Vraag gesteld door jerry verburgt op 24 juli 2018

Tijdens mijn vakantie werd ik geflitst op een weg waar een bord 90 km staat. Ik reed 90 km, dus erg vreemd. Op de camping vertel ik het verhaal en hoor dat je vanaf 1 juni 2018 hier 80 km moet rijden.
Mijn vraag: Volgens mij had er een bord van 80 km moeten staan in plaats van 90 km. en hoef ik de bekeuring niet te betalen. Het is toch erg vreemd dat je wordt verteld (volgens het bord) dat je 90 km mag rijden en niet waar 90 km staat 80 km. Juridisch mag en klopt dit niet volgens mij en valt dit tevens onder misleiding. Graag een reactie!!!

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft en verkeersboete uit Frankrijk ontvangen. U betwist de boete vanwege een misleidend verkeersbord. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Maximumsnelheid Frankrijk routes nationales/départementales verlaagd
Per 1 juli 2018 is de maximum snelheid op bovengenoemde routes verlaagd van 90km/u naar 80 km/u.

Boete betwisten
Wanneer u een verkeersboete betwist, dient u in uw bezwaarschrift bewijs te leveren, waaruit blijkt dat u door toedoen van de wegbeheerder op het verkeerde been bent gezet middels onjuiste bebording. Ofwel; u dient te bewijzen dat er op het moment van de vermeende overtreding het verkeersbord 90 km/u aangaf.

Meer informatie over verkeersboetes uit Frankrijk vindt u op onze website.***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

In aanvulling op het bericht van mijn collega zouden wij nog graag van u weten op welke datum u de overtreding heeft begaan en hoeveel km/u u exact reed volgens de bekeuring.

U schrijft dat u op de camping hoorde dat de maximumsnelheid per 1 juni 2018 is verlaagd naar 80 km/u. De maximumsnelheid op binnenwegen in Frankrijk (tweerichtingswegen zonder middenafscheiding) is echter pas per 1 juli 2018 verlaagd van 90 naar 80 km/u.

Als u de overtreding vóór 1 juli 2018 heeft begaan, heeft het dus geen zin om bezwaar te maken. Was de overtreding ná 1 juli 2018, dan is bezwaar zinvol (als er bewijs is) en kunnen wij andere leden hiervoor waarschuwen.***

Reactie van jerry verburgt:

Sorry, ik bedoel 1 juli (een schrijffout, excuus. De bekeuring heb ik nog niet binnen, maar zou binnen 46 binnen moeten zijn. Ik geval van de bekeuring laat ik het u weten.
Er stond in ieder geval geen bord 80 maar gedurende voorgaande kilometers steeds 90 km.

Trouwens, er staan nog veel borden 90 op gewone N en D wegen, zonder middenberm enz.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw aanvullende informatie.

We zouden het op prijs stellen als u ons op de hoogte houdt van het verdere verloop van deze kwestie.***

Reactie van jerry verburgt:

Zal ik doen, zeker omdat ik ervan uit ga dat eerst de borden vervangen dienen te worden voordat deze maatregel (volgens de wetgever) in kan gaan.***

Reactie van Michiel Claesen:

Bij voorbaat dank.

Mede dankzij uw vraag op ons platform heeft desbetreffend onderwerp onze aandacht.***

Reactie van EliasLuka:

Hier hetzelfde. Juist terug uit Frankrijk en 2 (!) boetes op de mat op hetzelfde traject, met 4 minuten verschil.
Geen 80 km bord gezien. Sterker: op veel plekken nog steeds het 90 km bord. Had de aankondiging van de verlaging in de media gemist.***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

@Eliasluka, zou u ons een scan van de twee boetes willen mailen? Dit kan naar experts@anwb.nl (t.a.v. L. Schreuder). Wilt u daarbij een weblink naar deze platformvraag opnemen?

Wij zullen dan beoordelen of wat de mogelijkheden zijn.***

Reactie van Joep Rijnaard:

Nog zoiets. Mijn zoon (geen anwb-lid) heeft exact hetzelfde gehad. Twee boetes op plekken waar hij exact 90km/uur reed en waar ook borden stonden om die maximumsnelheid aan te geven.
Wat adviseren jullie om te doen? Wat kunnen jullie hierin betekenen?
Eventueel kan ik u de kennisgevingen van overtreding toezenden.***

Reactie van Lisette Schreuder:

Uw zoon heeft 2 boetes ontvangen op plekken waar hij exact 90 km/uur reed en waar ook borden met de maximumsnelheid van 90 km/uur stonden.

De verlaging naar 80 km is per 1 juli 2018 ingegaan.

Bezwaar maken tegen de boetes kan natuurlijk. Het heeft echter alleen zin als uw zoon steekhoudend verweer kan leveren. Uw zoon zal aannemelijk moeten maken dat de verkeersborden ter plaatse een onjuiste toegestane maximumsnelheid aangaven. Dat uw zoon niet wist dat de snelheid verlaagd was tot 80 km/uur is geen reden om de boetes kwijt te schelden.

Franse website: ANTAI
De Franse overheid heeft een duidelijke en betrouwbare website waar u alle informatie kunt vinden over de boete, informatie over betaling en de bezwaarprocedure. De site is ook in het Nederlands.

Meer informatie over boete uit Frankrijk vindt u op onze website.***

Reactie van jerry verburgt:

Het is inmiddels meer dan een maand geleden dat ik in Frankrijk ben geflitst, echter nooit een bekeuring ontvangen. Zelf denk ik dan ook dat deze niet meer komt. Mocht dit wel het geval zijn dan laat ik weer van mij horen.***

Reactie van Raay:

Ik heb een vergelijkbare ervaring als Jerry Verburgt (24-07-2018 geplaatst). Na mijn vakantie in Frankrijk (in augustus) heb ik inmiddels 4 boetes ontvangen voor te hard rijden. Elke keer was de toegestane snelheid 80 km/u en elke keer reed ik iets harder dan 90 km/u. Op de borden langs de wegen waarop ik reed, stond 90 km/u als maximumsnelheid aangegeven: dan ga ik er vanuit dat ik daar ook 90 km/u màg rijden.
Uit de reactie van uw medewerker Michael Claassen begrijp ik dat ik een bezwaarschrift kan indienen (als ik de boete ga betwisten) maar dan moet ik wel bewijzen "dat er op het moment van de vermeende overtreding het verkeersbord 90 km/u aangaf". Echter, hoe zou ik nu nog kunnen bewijzen dat er in augustus langs die-en-die wegen in Frankrijk verkeersborden stonden die 90 km/u aangaven?! Ik weet echt niet hoe ik dat zou moeten aanpakken in een bezwaarschrift. Kunt u mij hierover adviseren?
Ik heb inmiddels twee boetes betaald. Op de 'Kennisgeving van overtreding' staat o.a. vermeld wat je moet doen als je ontkent de overtreding te hebben begaan. "3. Voor elk ander motief dient u een consignatie voor het bedrag van de forfaitaire boete te storten." Wat wordt er bedoeld met een "consignatie", en wat met "de forfaitaire boete"?
Met vriendelijke groeten,
Raay***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

@Raay:

Het is alleen zinvol de boete te betwisten als u steekhoudend verweer kunt leveren. U zal moeten aantonen dat de verkeersborden ter plaatse een onjuiste toegestane maximumsnelheid aangaven. Ik begrijp dat u niet over dit bewijs beschikt.

Het staat u vrij om zonder bewijs toch bezwaar aan te tekenen met als reden dat de borden ter plaatse de verkeerde toegestane snelheid aangaven. Er is echter een kans dat uw bezwaar niet wordt gehonoreerd. In dat geval wordt de boete verhoogd.

Forfaitaire boete
U vraagt wat een ‘forfaitaire boete’ is. Net als in Nederland zijn voor verkeersovertredingen per overtreding de boetebedragen vastgesteld, dit heet in Frankrijk een forfaitaire boete. Daarnaast zijn de verkeersovertredingen ingedeeld in categorieën. Categorie 1 is voor eenvoudige verkeersovertredingen, de hoogste categorie is voor zware, ernstige verkeersovertredingen.
Bovendien is het Franse boetesysteem zo ingericht dat u bij betaling binnen een bepaalde termijn een lager bedrag (de verlaagde boete) betaalt. Betaalt u na deze termijn, dan betaalt u een hoger bedrag (de ‘forfaitaire’ boete). Als u die betaaltermijn laat verstrijken of als uw bezwaar wordt afgewezen, dan betaalt u een nog hoger bedrag (het verhoogde boete).

Consignatie
U wilt weten wat een consignatie is. Dat is een vorm van zekerheidstelling, een waarborgsom. Als u bezwaar maakt, moet u een consignatie / waarborgsom betalen. Deze is meestal net zo hoog als de forfaitaire boete. Dit bedrag krijgt u terug als uw bezwaar wordt gehonoreerd.

Meer informatie over boetes uit Frankrijk vindt u op onze website.***

Reactie van Raay:

Vriendelijk bedankt voor uw antwoord.
Toch blijf ik het een onrechtvaardige (en idiote) situatie vinden:
de Franse overheid beboet mij voor een verkeersovertreding, terwijl er mijns inziens helemaal geen sprake was van een verkeersovertreding! Ik hield mij immers aan de ter plekke aangegeven maximumsnelheid op de verkeersborden. Waar had ik mij dan aan moeten houden?
Bijzonder spijtig dat het zinloos lijkt om de boetes te betwisten.