Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete of getuigenverslag inzake afstandhouden op snelweg in Duitsland?

Vraag gesteld door RoBra op 14 mei 2020

Wij ontvingen een brief 'Zeugenfragebogen' uit Duitsland inzake een verkeersituatie. Ik begrijp de setting, het doel van de brief niet goed. Dit ligt ongetwijfeld aan mijn mindere beheersing van de Duitse taal. Wel begrijp ik dat het gaat om een soort van getuigenvragenlijst en dat het gaat over een afstandsmeting op de snelweg.

Ik wil jullie vragen mij te helpen om de brief juist te interpreteren en mij advies te geven hoe te handelen. Ook is er sprake van een deel wat ik moet invullen en terugsturen. Ik begrijp niet goed wat men daar wil / bedoelt.

Er vallen mij 2 aspecten op:

  1. men heeft mijn kenteken blijkbaar en dus ook mijn NAW gegevens. Waarom stelt men dan dat ze de verantwoordelijke bestuurder niet kunnen vaststellen? Ik reed op dat moment.
  2. Ik denk te begrijpen dat de kern is dat er niet genoeg afstand zou zijn gehouden. Ik zou daar 64 meter afstand hebben moeten houden.

Hebben jullie ervaring met dergelijke brieven / onderwerpen uit Duitsland? Ik verwacht dat ik een verkeersboete krijg o.b.v. onvoldoende afstand houden. Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen adviseren, alvast bedankt.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een Zeugenfragenbogen uit Duitsland ontvangen, vanwege een verkeersovertreding (te weinig afstand bewaren). U heeft hier een aantal vragejn over.

Zeugenfragenbogen

U heeft een Zeugenfragenbogen ontvangen. Door middel van dit formulier verzoekt de controlerende instantie om uw persoonsgegevens en om een getuigenverklaring af te leggen over een overtreding.

Terugsturen?

U bent niet verplicht de gevraagde verklaring af te leggen. Dit kunt u dan aanvinken op het formulier. Wel adviseer ik u de gevraagde persoonsgegevens (van uzelf) in te vullen en het formulier te retourneren.

Als u wel een verklaring terugstuurt, dan moet het formulier naar waarheid zijn ingevuld. Zo niet, dan is dat strafbaar.

Reden van toezending van het formulier is gelegen in het feit dat in Duitsland beboet wordt op persoon en niet op kenteken, opdat de geldboete, eventuele strafpunten als een eventueel rijverbod aan de persoon die verantwoordelijk is voor de overtreding worden opgelegd. Houder van het kenteken is niet immer tevens de overtreder (bijv bij uitlenen auto).

Meer informatie over verkeersboetes uit Duitsland vindt u op onze website.